Sla navigatie over

“Armoede beter voorkomen dan genezen”

“Armoede structureel de wereld uithelpen staat of valt met armoede te voorkomen. Voor liberalen zijn drie woorden van cruciaal belang bij een emanciperend armoedebeleid, namelijk opwaartse sociale mobiliteit,” zegt Saeys in het debat naar aanleiding van het actieplan armoede van de Vlaamse regering.

Vlaanderen mag dan wel de naam hebben een welvarende regio te zijn, het betekent geenszins dat armoede hier niet bestaat. Integendeel, een groot aantal mensen, onder wie een groot aantal kinderen, leeft in armoede. Het beleid moet voor Saeys er in de eerste plaats voor zorgen dat mensen niet in armoede terecht komen. “Maar niets is perfect, ook dit actieplan niet. Maar het is niet de beperktheid van de middelen dat we mogen aangrijpen om te beweren dat het beter zou kunnen,” aldus Saeys. Armoedebestrijding is volgens de Open-Vld’ster wel de laatste bevoegdheid die zich leent tot schuldig verzuim.

Actieplan

Het actieplan engageert zich om kinderarmoede grondig aan te pakken. Ook eenoudergezinnen, huurders, werklozen en niet-actieven behoren tot de bijzonder kwetsbare groepen die prioritair aandacht krijgen. In het werkgelegenheidsbeleid wordt alvast geprobeerd om deze doelgroepen te bereiken met een gericht activeringsbeleid vanuit de VDAB en de OCMW’s, dat wordt versterkt door een aangepast doelgroepenbeleid. “Precies vanuit die instellingen verwacht onze fractie wat ik zou noemen een aanklampend beleid: een beleid dat de mensen niet loslaat. Kortom, een aanklampend beleid dat de opwaartse sociale mobiliteit voor ogen heeft is de essentie van een emanciperend armoedebeleid,” zegt Saeys.

Preventie

Volgens Saeys is een structurele aanpak noodzakelijk als we armoede wensen te voorkomen. “Met de 17 structurele maatregelen in het actieplan wordt het roer verder omgegooid en vaart het schip niet langer een curatieve, maar veel meer een preventieve koers,” zegt Saeys. Armoede bestrijden is een werkwoord, voor de armen, maar ook voor de beleidsmakers. Daarom acht Saeys het cruciaal om de tweejaarlijkse voortgangsrapporten over de werkzaamheden van het VAPA nauwgezet op te volgen. “The proof in the pudding is in the eating, zeker voor zij die honger hebben. En minister Homans, zij is de chef in de keuken,” besluit Saeys.

Lees hieronder de volledige tussenkomst van Freya Saeys.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder