Sla navigatie over

Het is jouw leven en daar beslis je zelf over voor zover dit geen schade toebrengt aan anderen. Recht op zelfbeschikking is ons uitgangspunt!

Een ‘vrij leven’ geeft aan elk individu de mogelijkheid om zich naar eigen inzicht te ontplooien en te ontwikkelen. Een essentiële voorwaarde daarvoor is keuzevrijheid. Vrijheid die uitgaat van keuzes en kansen zowel op sociaal, cultureel, politiek als economisch gebied.

ABORTUS

Abortus is een fundamenteel recht, voor elke vrouw, in elke situatie. Vrouwen moeten baas kunnen zijn in eigen buik. Niemand kan of mag worden gedwongen om ongewenst zwanger te zijn.

In ons land is een veilige, medisch en psychosociaal begeleide abortus sinds 1990 mogelijk tot 12 weken na de bevruchting. Daar hebben wij als liberalen hard voor gestreden.

Nu willen de huidige abortuswet versoepelen. Zo willen we de wettelijke termijn van 12 weken uitbreiden tot 18 weken en de wachttermijn van zes dagen schaffen we af. 

Daarnaast staat het abortusrecht vandaag onder druk. Ook in ons land zijn er conservatieven die het recht op de keuze voor abortus in meer of mindere mate in vraag stellen. De realiteit is echter dat je een abortus niet kan verbieden, ze zal alsnog plaatsvinden maar over de grens of in illegaliteit en in onveilige omstandigheden. Daarom willen wij het recht op de keuze voor abortus verankeren in onze grondwet

 

EUTHANASIE

Wij vinden dat elk individu zelf zijn of haar levenspad moet kunnen uitstippelen, zonder bemoeienis van wie of wat dan ook. Moeilijke keuzes maken over het levenseinde horen daar eveneens bij. Daarom willen we de huidige euthanasiewet uitbreiden, zodat euthanasie bij (jong-)dementie ook mogelijk is.

De wilsverklaring euthanasie die je vandaag opstelt als je nog wilsbekwaam bent, geldt vanaf het moment dat je wilsonbekwaam geworden bent. Spijtig genoeg beperkt de wet het toepassingsgebied van deze wilsverklaring tot een onomkeerbare coma. Bij elke andere vorm van wilsonbekwaamheid, zoals dementie, geldt de euthanasieverklaring niet. Het moet daarom wettelijk mogelijk zijn een euthanasieverklaring op te stellen voor elke vorm van onomkeerbare wilsonbekwaamheid die je als patiënt in je wilsverklaring beschrijft, ook voor dementie dus.

 

DRAAGMOEDERSCHAP

In België is draagmoederschap niet verboden, maar er is geen duidelijk wettelijk kader. Koppels die ongewenst kinderloos zijn kunnen wel al een beroep doen op een draagmoeder, maar vandaag is er vooral begeleiding voorzien voor (een) ouder(s) die via IVF een draagmoederschapstraject aangaan. Daarnaast heb je ook wensouders en draagmoeders die een draagmoederschapstraject aangaan zonder enige vorm van begeleiding. Voor hen blijft ouderschap via draagmoederschap onduidelijk, vermits er geen wettelijk regeling is.

Zeker binnen de LGBTQ+-gemeenschap komen hier veel vragen over. Er is geen juridische rechtszekerheid voor het kind, ook de wensouders en de draagmoeder hebben geen enkele (juridische) bescherming.

Daarom moet ‘draagmoederschap’ wettelijk geregeld worden, met de nodige medische, psychologische, sociale en juridische garanties voor zowel de draagmoeder, de wensouder(s), als het kind.

 

LGBTQ+

Ons land is het op één na LGBTQI+-vriendelijkste land. Liberalen hebben altijd gestreden voor ieders vrijheid om te zijn wie je bent en wil zijn. We zijn het tweede land ter wereld waar het homohuwelijk werd gelegaliseerd, en sindsdien staan we internationaal bekend als pionier op het gebied van LGBTQI+-rechten. 

Toch zijn er nog vele uitdagingen. Ook bij ons worden mensen nog aangevallen en zelfs vermoord omwille van hun seksuele oriëntatie. Daarom zeggen we resoluut neen tegen elke vorm van discriminatie en geweld tegen leden van de regenbooggemeenschap.

We vergroten de aangiftebereidheid van slachtoffers, onder meer door hen de mogelijkheid tot een anonieme aangifte aan te bieden. Op het vlak van discriminatie heeft de regering-De Croo werk gemaakt van een federaal actieplan ‘Voor een LGBTQI+ Friendly België’. In totaal werden 133 maatregelen in verschillende federale beleidsdomeinen goedgekeurd om de rechten voor lesbische, biseksuele, homoseksuele, transgender, queer en intersekse burgers te versterken.

 

SOFTDRUGS

Wij moeten cannabis uit de strafwet en dus uit de illegaliteit halen. Daarbij volgen we het Canadese model, waar het gebruik door meerderjarigen is toegelaten. De productie, distributie en verkoop wordt dan door de overheid gereguleerd en gecontroleerd. Onze Belgische Drugswet is intussen meer dan 100 jaar oud. Het is dus dringend tijd om ook bij ons cannabis uit de bestaande grijze zone en uit de handen van de maffia te halen en via een duidelijk juridisch kader te legaliseren. 

Hieraan zijn verschillende voordelen verbonden. Zo kan de overheid de kwaliteit en intensiteit van cannabis reguleren. Zodat de gebruiker weet wat hij of zij consumeert. Verder werken we het illegaal circuit tegen. Zodat het geld ook in de reguliere economie blijft circuleren. 

Tegelijk moet de overheid inzake drugs meer investeren in preventie, ontrading en zorg. We creëren een wettelijk kader voor “harm reduction”. Het is voor ons van belang dat verslaving wordt tegengegaan, zodat het gebruik van cannabis geen schade toebrengt aan de gebruiker en diens omgeving. Softdrugs legaliseren is niet het gebruik hiervan aanmoedigen. Een beperkt gebruik hiervan is zelfs minder schadelijk dan alcohol. Als liberale partij willen wij de burger ook de vrijheid geven om hier zelf keuzes in te maken en verantwoordelijk mee om te gaan.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder