Sla navigatie over

Wie voldoende lang heeft gewerkt, heeft recht op een deftig pensioen. Door de vergrijzing stijgt de pensioenfactuur jaar na jaar. Open Vld is ervan overtuigd dat we de pensioenen kunnen blijven betalen als er meer mensen werken én als ze enkele jaren langer werken. Het pensioenbedrag moet bovendien rechtvaardig zijn: hoe lang je werkt bepaalt je pensioen, niet je statuut. De ongelijkheden tussen zelfstandigen, werknemers en ambtenaren werken we dus verder weg.

WE ZORGEN VOOR EEN FATSOENLIJK PENSIOEN

Een sterk pensioen rust op vier pijlers. De eerste pijler is het wettelijk pensioen. We versterken dit door mensen langer aan de slag te houden en de link tussen gewerkte jaren en het pensioenbedrag te versterken. Bij het aantreden van de regering-De Croo werden de minimumpensioenen fors opgetrokken tot €1500. Door de indexering bedraagt dit ondertussen meer dan €1700.

De tweede pijler bestaat uit het aanvullend pensioen, gestort door de werkgever. We willen dat elke werknemer een aanvullend pensioen kan opbouwen. In de tweede en de derde pensioenpijler (het pensioensparen) staat de lange termijn centraal. Een stabiel wettelijk kader is dan ook essentieel, zowel voor de spaarders als voor de werkgevers en de aanbieders van aanvullende pensioenplannen en pensioenspaarproducten. Dat geldt ook voor de vierde pijler, een eigen woning.

Voor zelfstandigen berekenen we sinds 2021 en dankzij de regering-De Croo de pensioenen voortaan op dezelfde manier als die van de werknemers door de nadelige correctiecoëfficiënt af te schaffen. Zo verhogen we de pensioenen van de zelfstandigen substantieel. Zelfstandigen hebben nu ook recht op hetzelfde minimumpensioen als alle anderen. 

 

HOE LANG JE WERKT BEPAALT JE PENSIOEN, NIET HET STATUUT WAARIN JE WERKT

Er is reeds veel werk geleverd, maar er bestaan nog steeds verschillen tussen de pensioenstelsels van zelfstandigen, werknemers en ambtenaren. Die verschillen zijn niet meer te verantwoorden. Voor al die mensen met een gemengde loopbaan, die een pensioen opbouwen in verschillende stelsels, is de transparantie en de rechtvaardigheid volledig zoek. Daarom streven we naar een volledig geharmoniseerd pensioensysteem dat gelijk is voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

We versterken de band tussen het aantal gewerkte jaren en de hoogte van het pensioen. Dankzij de hervormingen van de regering-De Croo moet je om recht te hebben op het minimumpensioen minstens 20 jaar effectief gewerkt en dus bijgedragen hebben. Wie ziek is, zwangerschaps- of ouderschapsverlof opneemt, zal uiteraard nog steeds volledige pensioenrechten opbouwen.

We zorgen er ook voor dat het mogelijk is om langer te werken en stimuleren dat via de pensioenbonus. Dat is een win-winsituatie: werkende mensen verdienen meer (en worden achteraf beloond met een hoger pensioen) en het pensioenstelsel blijft betaalbaar. Wie langer werkt, krijgt dus meer pensioen. Daarnaast bieden we ondersteuning aan diegenen die hun arbeidsritme willen aanpassen. We zetten in op levenslang leren met een opleidingsrecht om je steeds te kunnen bijscholen. 

Dankzij het interessante stelsel van de flexi-jobs is het nu ook mogelijk om tijdens het pensioen onbeperkt en onbelast bij te verdienen. De regering-De Croo heeft de sectoren waarin dat mogelijk is fors uitgebreid. Onze partij pleit er nu voor om flexi-jobs mogelijk te maken in alle private sectoren. Zo kan iedere gepensioneerde nog iets bijverdienen waar en hoeveel hij of zij wilt.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder