Sla navigatie over

Groeiplan

Klik hier voor ons volledige programma

Klik hier om het groeiplan te downloaden


Sterker uit de crisis 

De voorbije jaren heeft ons land twee historische crisissen doorgemaakt. De coronapandemie en een nieuwe oorlog op ons continent, met een energiecrisis tot gevolg.

Ons land is sterker uit die crisisjaren gekomen. De regering-De Croo heeft onze burgers en bedrijven goed beschermd. Onze economie is sneller gegroeid dan in onze buurlanden en nergens in Europa werd de koopkracht van mensen beter beschermd als bij ons. Er werden zelfs meer jobs gecreëerd dan in de vorige twee regeringen. We hebben onze job gedaan. En dat in zeer moeilijke omstandigheden.

Maar vandaag staan we voor nieuwe, grote uitdagingen. De Europese economie staat onder druk. Zowel vanuit de Verenigde Staten als China trekt men steeds meer de protectionistische kaart. Zij subsidiëren en stimuleren, terwijl Europa al te vaak kampioen is in reguleren. De ruggengraat van onze welvaart, onze ondernemers en bedrijven, komen daardoor onder grote druk te staan. Hetzelfde geldt voor onze vrijheid en veiligheid. De Russische agressie blijft aanhouden en Poetin geeft bij elk signaal aan dat Oekraïne niet zijn laatste doelwit zal zijn. En met de opkomst van het extremisme worden ook onze vrijheden opnieuw in vraag gesteld.

 

Werken aan morgen

Onze welvaart, onze veiligheid en onze vrijheid zijn in het geding. Wij liberalen moeten daarom aan de slag. Want wij zetten ons af van de doemdenkers en pessimisten. Angst zaaien en mensen verdelen heeft een samenleving nog nooit sterker gemaakt. Zoals we dat de voorbije jaren hebben gedaan, moeten we ook in de komende jaren ons land klaarmaken voor morgen. Onze welvaart versterken door te kiezen voor hervormingen. Onze bedrijven concurrentieel houden, zodat ze kunnen blijven groeien en jobs creëren. Zorgen dat we die jobs ook invullen, door mensen die werken beter te belonen en mensen die nog niet werken aan de slag te helpen.

Geen welvaart zonder een sterk en veilig land. We verzetten ons tegen een splitsing van ons land. Nationalistische en extremistische avonturen zullen leiden tot minder welvaart. Wij kiezen voor een sterk land, waarin we samenwerken. Een slankere en efficiëntere overheid, die beter presteert en minder kost. Een staatsbestel met minder structuren. Wij kiezen voor een land dat beseft dat het te klein is om de grote uitdagingen alleen aan te gaan en daarom resoluut kiest voor samenwerking binnen een sterk Europa. Een land dat ook weet dat veiligheid geld kost en zijn engagementen inzake defensie nakomt.

Geen welvaart zonder vrijheid. Liberalen zijn steeds de eerste voorvechters geweest van meer vrijheid. Omdat vrije en sterke mensen samen een hele samenleving naar boven stuwen. Kunnen zijn wie je bent, de regie houden over je eigen leven, maar ook vrij kunnen ondernemen en werken. Vrijheid betekent ook kansen geven, van jongs af aan. Met een sterk onderwijs, dat achterstand en kansarmoede in de kiem smoort.

 

De toekomst begint vandaag

Morgen zal het beter zijn dan vandaag. Ondanks alle doemdenkers en onheilsprofeten. Maar dan moeten we vandaag aan de slag. Vandaag onze toekomst in handen nemen. Niet blokkeren, niet laten verlammen door angst, maar durven hervormen. Durven kiezen. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen opgroeien in een welvarende, veilige en vrije samenleving. Want dat is onze plicht.

Met ons Groeiplan maken we heldere keuzes. Tonen we de weg naar een betere toekomst. Geven we de recepten voor meer welvaart, een sterker en veiliger land en meer vrijheid.

 

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder