Sla navigatie over

Open Vld draagt sinds haar oprichting de interne democratie hoog in het vaandel.

Zo verkiezen onze leden rechtstreeks hun nationale voorzitter en partijbestuur die de nationale politieke koers bepalen. Onze leden verkiezen ook hun lokale afdelingsbestuur en regiobestuur. Ze genieten ook inspraak en stemrecht op congressen over de inhoudelijke koers of partijorganisatie, de vorming van verkiezingslijsten enzovoort. Een onafhankelijke Statutaire Commissie ziet toe op de naleving van ons reglement en statuten. Beslissingen van die Commissie kunnen worden aangevochten bij de Statutaire Beroepskamer.

Ook transparantie is een belangrijke liberale kernwaarde, zeker gezien politieke partijen grotendeels worden gefinancierd met publieke middelen.

Vacatures

Er zijn drie vacatures voor de Statutaire Commissie en de Statutaire Beroepskamer, die elk uit 9 leden bestaan. In de Statutaire Commissie moet een lid uit de regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervangen worden. In de Statutaire Beroepskamer moeten een lid uit West-Vlaanderen en een lid van Vlaams-Brabant vervangen worden. De leden van de partijraad die tot eenzelfde provincie, respectievelijk het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren, kiezen voor de Statutaire Commissie en voor de Statutaire Beroepskamer telkens één effectief lid en twee opvolgers. Alle leden van Open Vld kunnen hiervoor kandideren tot uiterlijk zondag 11 juni 2023, 24.00 u, via het e-mailadres [email protected]

Werking en statuten

Bekijk en download hier de statuten van de Open Vld. 

Lees en download hier het reglement van de Open Vld.

Lees en download hier de financiële boekhouding van politieke partijen.

Bekijk hier de samenstelling van de Statutaire Commissie van de Open Vld.

Bekijk hier de samenstelling van de Statutaire Beroepskamer.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder