Sla navigatie over

Hoe een nieuwsbrief personaliseren

Antwoord

Hoe een nieuwsbrief personaliseren

We hebben ondertussen gezien hoe we de gegevens van onze leden kunnen behandelen in Nationbuilder, vervolgens hebben we het process doorlopen voor het opstellen van een nieuwsbrief en tot slot kijken we nu naar de wijze waarop je een nieuwsbrief kan personaliseren. Om te personaliseren zijn we in de derde stap van het proces, namelijk onder content. 

 

 

Wat kan Nationbuilder

Het opstellen van een nieuwsbrief in Nationbuilder is vergelijkbaar met een basisversie van Microsoft Word of om het even welke andere tekstverwerker. 

Je hebt hier de mogelijkheid om volgende acties uit te voeren; 

  1. "+" Add - hier heb je de mogelijkheid om verschillende visuele elementen toe te voegen aan jouw nieuwsbrief
  2. Je kan daarnaast kiezen welke stijl een bepaalde deel van de tekst moet hebben (titel, tussentitel, etc.)
  3. Je kan ook hyperlinks toevoegen naar een website
  4. Je kan jouw lettertype kiezen en bolditalic of onderstreept, je kan ook een opsomming maken
  5. Je kan html code toevoegen (voor gevorderden)
1. "+" add - toevoegen van dynamische elements
  • Image - Dit laat je toe om een eigen afbeelding toe te voegen aan jouw nieuwsbrief. Je kan de afbeelding zelf instellen qua grote. 
  • Button - Dit laat je toe om een knop toe te voegen aan jouw nieuwsbrief. Wanneer je graag mensen wenst door te verwijzen naar een link, eg. een artikel of externe website dan kan je dit hierin doen. 
  • Smart field - De letterlijke vertaling is een "slim veld", dit houdt in dat je een dynamisch veld in jouw nieuwsbrief kan invoegen zodanig dat bijvoorbeeld de naam van de ontvanger wordt weergeven in de nieuwsbrief (een demo in de video). 
  • Table - dit is een eenvoudige tabel zoals gebruikt wordt in een tekstverwerker zoals Microsoft word. Deze tabel kan je gebruiken wanneer je verschillende gegevens naast elkaar wilt invoegen. 
  • Horizontal line - dit is een praktisch middel wanneer je een duidelijke opdeling wilt maken tussen verschillende onderdelen in een nieuwsbrief. 

 

2. tekststijl

Als tweede onderdeel heb je de mogelijkheid om jouw tekst op te delen met duidelijke titels en tussentitels. Dit geeft direct een strakke layout aan een email. 

 

3. invoegen van een hyperlink

Je kan in jouw nieuwsbrief (email) ook steeds een verwijzing invoegen naar een andere website, een ander email adres en nog meer. 

Dit kan je door te klikken op het logo van 'insert/edit link", zoals in de foto. Dit zal een klein schermpje openen waarin je de URl van de website kan ingeven. Je kan dit ook een titel meegeven, dit is hoe jouw verwijzing weergeven zal worden in de email.

Je kan ervoor kiezen of deze verwijzing zal openen in hetzelfde scherm of zal openen in een nieuw tabblad in een webbrowser. En daarna klik je gewoon op "Ok".

 

4. Bold, cursief of onderstreept 

Je kan ook steeds enkele onderdelen in jouw tekst extra in de verf zetten door in het vetgedruktcursief of onderstreept te zetten. 

Je kan ook jouw tekst of bepaalde gedeelten of woorden uit jouw tekst in een andere kleur weergeven. 

Tot slot heb je de mogelijkheid een opsomming te maken of met bullet-points te werken. 

5. Tekst uitlijnen met html code (gevorderden)

Nationbuilder laat ons toe om een tekst links, rechts of in het midden uit te lijnen maar het laat ons niet toe om onze tekst link/rechts gelijk uit te lijnen. Dit kan opgelost worden door volgende html code toe te voegen in de html tekst

<div align="justify">

</div>

De eerste lijn kan je gewoon aan het begin van de code zetten en de laatste lijn kan je op het einde van de code zetten. 

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder