Sla navigatie over

Lid in meerdere afdelingen

Hoe kan ik zien of een persoon lid is in meerdere afdelingen? 

Antwoord

De tags (kenmerken)

  • Aan de hand van de gele tags (kenmerken) kan je bij een profiel zien of deze persoon lid is van één of meerdere afdelingen. 
  • bijvoorbeeld: Bij het profiel, in de foto rechts, is te zien dat de tags P9090 - Melle, P9000 - Gent, P8000 - Brugge, ... zijn toegevoegd 
    • Dit betekent dat deze persoon lid is van bovenvermelde afdelingen 

De hoofdafdeling met stemrecht 

  • Het is belangrijk te weten welke afdeling nu precies de hoofdafdeling is waar de persoon ook stemrecht heeft. Dit is terug te vinden bij de custom fields, hier werd een veld voorzien (Onderste foto) om aan te geven waar de persoon precies stemrecht heeft. 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder