Sla navigatie over

Minister gaat proeftuinconcept voor circulaire economie onderzoeken

Open Vld vindt dat de opportuniteiten die een Vlaamse circulaire economie bieden voor economie en milieu ten volle onderzocht moeten worden. De urgentie voor verandering is duidelijk,"" zegt Schiltz. ""Onze huidige economie leidt tot schaarste van grondstoffen en werkt nog te veel grond-, water- en luchtvervuiling in de hand. Momenteel voeren we in België het debat hoe we ons fiscaal en economisch stelsel willen hervormen. Een transitie naar een circulaire economie moet hier ook deel van uitmaken.""

Producten en grondstoffen herbruiken

De huidige lineaire economie moeten we herbekijken, het proces om schaarse grondstoffen te nemen, te gebruiken en weg te gooien is een proces dat we ons niet meer kunnen permitteren. De circulaire economie is een proces dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie voor economie, mens en milieu in iedere schakel van het proces nastreeft.

Circulaire economie kan de synergie creëren die ons op het goede spoor zet richting een duurzame economie gedreven door innovatie, kennis en vooruitgang. Dat een transitie zoals de circulaire economie vooropstelt mogelijk is, bewijst de opkomst van digitale communicatie en economie met al zijn verschillende toepassingen.

“De perceptie dat we moeten kiezen voor: óf jobs creëren, óf ecologisch verantwoord handelen klopt niet langer. Het doel is vergroening die de economie doet groeien. En voordat u denkt: dat is dromerij en utopie, er zijn al bedrijven die het doen”, aldus Willem-Frederik Schiltz. Van kleine initiatieven als Permafungi, middelgrote bedrijven zoals Biolectric en grote multinationals die facetten van een circulaire economie als economisch model integreren, zoals Umicore.

Conceptnota

Wereldwijd zou een transitie naar een circulaire economie een 500.000 tal jobs op kunnen leveren en Europa stelt 180.000 jobs in het vooruitzicht. ""Hoeveel jobs liggen er voor Vlaanderen in het verschiet?"", vraagt Schilt zich af. Hij zal de komende weken een conceptnota uitwerken, zodat deze na de zomer in het parlement besproken kan worden. Voor de conceptnota zal hij over de zomer met verschillende experts en belanghebbenden in gesprek gaan.

"
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder