Sla navigatie over

Nieuw bij Nationbuilder? Op deze pagina kan je een volledige introductie vinden tot de verschillende functionaliteiten van Nationbuilder, dat o.a. het oude ledenbeheer vervangt. Daarenboven creëert het ook de mogelijkheid voor de partij om op een uniforme wijze te communiceren naar onze achterban. Tot slot kunnen we iedere lokale afdeling de mogelijkheid bieden om een eigen website te bouwen en dit met een gemeenschappelijk thema. 

Hieronder vind je per provincie de link naar het controlepaneel voor jouw afdeling.

Nationbuilder training

Herbekijk hier de digitale opleiding NationBuilder van 19 april

 

Download hier de PowerPoint van 19 april

Herbekijk hier de digitale opleiding NationBuilder van 17 mei

 

Download hier de PowerPoint van 17 mei

 

 

 

 

 

Aanmelden op jouw lokale afdeling en navigeren in het controlepaneel

Welkom bij Nationbuilder! Laten we van start gaan en jou de weg tonen in jouw nieuwe lokale afdeling. 

Nationbuilder is een platform gericht op het uitbouwen van netwerken, het beheren van contacten, het bouwen van websites en nog veel meer. De overkoepelende doelstelling is het opbouwen van een gemeenschap in plaats van iedere afdeling op zichzelf uit te bouwen. 

Iedere lokale afdeling bouwt zo mee aan de "Nation" van Open Vld in de eigen provincie, Brussel en Vlaanderen. In tegenstelling tot het oude ledenbeheer (enkel bedoeld voor 'leden'), is Nationbuilder een contacten-databank voor zowel leden als contacten, supporters en sympathisanten. Omwille van privacy en GDPR krijg je uiteraard enkel toegang tot de eigen leden en contacten. Je kan voor jouw afdeling mailings uitsturen, acties opzetten en inschrijvingen voor events bijhouden. Bovendien zie je als lokale afdeling ook welke leden en contacten jouw actiefste supporters zijn!

Daar gaan we!

Aanmelden

De eerste belangrijke stap om Nationbuilder te leren kennen is aanmelden in jouw omgeving en het controlepaneel leren kennen. Hieronder kan je alvast een korte video terugvinden ter introductie.

 1. In jouw browser (bv. chrome of edge), navigeer naar "https://openvldjouwprovincie.nationbuilder.com/admin" of "https://www.jouwwebsite.com/admin" (bv. https://openvldoostvlaanderen.nationbuilder.com/admin)
 2. Meld je aan met jouw logingegevens of maak een nieuwe account aan (de eerst keer dat je je aanmeldt, ontvang je een activatiemail). 
 3. Na het aanmelden, word je doorgestuurd naar het controlepaneel van jouw lokale afdeling. 

Indien je niet kan aanmelden of je bent jouw wachtwoord vergeten, klik dan op "wachtwoord vergeten" en dan zal er link verzonden worden om een nieuw wachtwoord in te stellen. 

Navigeren in het controlepaneel

Het dashboard (dit is de eerste pagina waar je terecht komt) van jouw controlepaneel geeft jou een overzicht van de activiteiten in de lokale afdeling. In de onderstaande video doorlopen wij samen met jullie het dashboard. Hier gaan we kijken naar de verschillende onderdelen in de linkerkolom:  

 • Dashboard: Het dashboard geeft een overzicht van alle activiteiten in jouw lokale afdeling. 
 • People: iedere persoon binnen jouw lokale afdeling heeft een profiel dat een 'persoonlijke fiche' met alle informatie bevat. Je kan eenvoudig zoeken op een profiel, je kan mensen groeperen, lijsten aanmaken en nog veel meer. 
 • Website: Vanuit dit tabblad zal je toegang krijgen tot de basistemplate voor jouw afdelingswebsite en deze verder uitbouwen.
 • Communication: In dit tabblad maken we de email-afzender voor jouw lokale afdeling aan en delen we nationale sjablonen, zodat je van hieruit professioneel ogende nieuwsbrieven ('blasts'), ledenmailings en persberichten kan uitsturen.
 • Settings: Hier kan jij als beheerder voor jouw afdeling je persoonlijke instellingen en profiel beheren.
 • Profile menu: Ook via het profiel-icoon rechts bovenaan kan je jouw eigen gegevens aanpassen.

Eenmaal je de verschillende onderdelen van Nationbuilder hebt kunnen bekijken ben je klaar voor de volgende stap, namelijk het aanmaken van nieuwe leden in het ledenbeheersysteem en het beheren van bestaande gegevens. 

Een nieuw lid aanmaken

Context

De bedoeling van Nationbuilder is om eenvoudig de contacten van lokale afdelingen te kunnen centraliseren in een overzichtelijke database. D Het toevoegen van een lid of contact via de afdeling zal er ook automatisch voor zorgen dat dit contact voor de nationale ledenverantwoordelijken zichtbaar is. 

 

Hoe

Navigeer naar het controlepaneel van jouw lokale afdeling, vervolgens naar de tabblad ‘people’ (in de linkernavigatie) en klik dan rechtsboven op de blauwe knop ‘New person’.

Een nieuw lid toevoegen 

 

De basisgegevens

Eenmaal je op de knop ‘new person’ geklikt hebt word je doorgestuurd naar een nieuwe pagina binnen Nationbuilder. Op deze pagina heb je de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens van het nieuwe lid toe te voegen. De afbeelding hieronder is slechts een gedeelte van de pagina. De belangrijkste gegevens om in te vullen zijn;

 • Voor- en achternaam
 • Email gegevens en of deze persoon gecontacteerd wenst te worden via email (vakje "receive email" aanvinken)
 • GSM of Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Demografische gegevens (klik op het plusteken (+) naast demographics onderaan): geslacht en geboortedatum

Eenmaal deze gegevens ingevuld zijn, scroll je helemaal naar onder en klik je op de knop "Add person". Vergeet dit zeker niet want anders zullen de gegevens niet worden opgeslagen. 

De custom fields 

De custom fields zijn op maat gemaakte velden vanuit de partij nationaal. De bedoeling van deze velden is het doorgeven van informatie omtrent het lidmaatschap, het lidnummer, de hoofdafdeling, de mandaten en meer. Deze velden zijn ook heel belangrijk wanneer je een nieuw lid wenst toe te voegen aan jouw afdelingen. Welke velden zijn nu belangrijk om in te vullen? 

 • Startdatum lidmaatschap (DD-MM-JJJJ) - wanneer jij een nieuw lid gaat toevoegen vanuit jouw afdelingen dan is het belangrijk dat je ook aangeeft op welke datum dit lidmaatschap van start gegaan is. Bovendien zal het nationale ledenbeheer dit veld ook gebruiken als startpunt van het nationale lidmaatschap. 
 • Betaald via lokaal? Geef hier het type lidmaatschap door - dit is een "drop-down" keuzemenu waar je kan kiezen tussen de verschillende lidmaatschappen van de partij. Wanneer iemand zich registreert via jouw lokale afdeling dan moet je bij het aanmaken van een nieuw lid ook hier kiezen welke type lidmaatschap de persoon gekozen heeft. 

 

Gegevens van een lid aanpassen

 

 

Gebruikersprofiel (boven naar onder op foto)

 • Naam
 • Biografie aanpassen
 • Overzicht belangrijkste gegevens
 • Toevoegen Tag (gele blokjes)
 • Klikken op Edit (Oranje pijl)
Onder ‘Edit’ heb je de mogelijkheid om aanpassingen te doen aan de gegevens van een contact. Dit betreft zowel persoonsgegevens als contactgegevens, maar evengoed kan je hier aangeven of iemand als vrijwilliger actief is in jouw afdeling (vb. op jouw eetfestijn, om te flyeren, ...). Er zijn meerdere functionaliteiten die je de komende maanden en jaren richting de verkiezingen zal ontdekken en kunnen gebruiken, maar het belangrijkste is hier het aanpassen van gegevens.

Naast de basisgegevens werden ook enkele ‘custom fields’ aangemaakt (Dit zijn specifieke velden voor leden en aangemaakt om te raadplegen door de lokale ledenbeheerders. Deze velden hoef je zelf niet in te vullen en zal gebeuren vanuit het nationale ledenbeheer). 

 • Lidnummer – dit is het huidige lidnummer in het ledenbestand
 • Start lidmaatschap afdeling & start lidmaatschap van Open Vld
 • Tot welke afdeling een lid behoort
 • Opsomming mandaten (het invoeren van mandaten wordt door de provinciale coördinatoren beheerd).

 

Na het bewerken van een profiel is het steeds belangrijk dat je op “Save person” klikt en dit voor ieder tabblad. Indien je dit zou vergeten dan gaan de door jou ingevoerde gegevens verloren.

We hebben tot nu toe gezien hoe het controlepaneel werkt, hoe je een nieuw lid kan toevoegen in Nationbuilder en hoe je de bestaande gegevens kan aanpassen. De volgende stap is kijken wat we met deze gegevens kunnen doen. 

Het verwijderen van een lid 

Context

Een laatste belangrijke stap voor een lokale ledenbeheerder is het verwijderen van een lid. Dit is noodzakelijk wanneer iemand zijn lidmaatschap niet betaalde of wanneer een persoon zijn recht uitoefent om vergeten te worden. 

Zoals eerder gezegd is Nationbuilder een platform om een gemeenschap te creëren en net daarom zal enkel het nationaal ledenbeheer een definitieve verwijdering kunnen doen. Echter moeten er op lokaal niveau enkele kleine acties ondernomen worden zodat de juiste informatie overgaat doorstroomt. 

Lokaal

Wanneer een lokaal lid zijn/haar lidmaatschap van de partij wenst op te zeggen dan is het aan de lokale ledenbeheerder om dit ook in Nationbuilder in te geven. Hiervoor zullen volgende acties moeten worden ondernomen;  

 • Ga naar 'People", zoek de naam van het lid en klik op tabblad 'Edit'.
 • Ga in het tabblad 'Edit' naar het submenu 'Custom fields' en vul hier het veld 'Einddatum lidmaatschap afdeling' in (formaat DD-MM-YYYY = de dag dat je het lid schrapt)
 • Multiple choice - keuze maken tussen “stopzetten lidmaatschap en contact verwijderen” of “stopzetten lidmaatschap en behouden als contact”.
 • Wanneer je fout maakte en de persoon wenst toch lid te blijven dan moet je de drop down keuze aanpassen naar "foutieve ingave". Dit zal er voor zorgen dat de automatische verwijdering niet zal gebeuren voor deze persoon. 
 • Multiple choice - keuze maken voor de "reden stopzetting lidmaatschap" "niet betaling lidgeld" of "adres onbekend". Wanneer geen van de twee voorgaande redenen van toepassing is dan kan je kiezen voor "Melding aan afdeling (email, telefoon)". 

 

Behouden als contact

De mogelijkheid is bestaande dat een persoon zijn/haar lidmaatschap wenst op te zeggen maar nog steeds een contactpersoon wil blijven. In dit geval moet je steeds de checkbox “behouden als contact” aanvinken zodat het nationale ledenbeheer weet dat een persoon niet volledig verwijderd wilt worden. 

Een lid aanduiden als overleden

Je kan eenvoudig aanduiden dat een lid overleden is via een checkbox in Nationbuilder, je hoeft hiervoor slechts één vinkje aan te klikken.

 • Ga naar 'People' en zoek de persoon waar je de wijziging moet doen 
 • Scroll naar onder en klik op het tabblad 'Edit' 
 • Scroll in 'Settings' verder naar onder tot je aankomt bij "Demographics" en dit kan je openklikken door op het "+" teken te klikken 
 • Vink hier de checkbox "Deceased" aan
 • Tot slot klik op Save person (blauwe knop onderaan het scherm

Wijzigingen opslaan

Eenmaal de aanpassingen werden gedaan moet je nog op “save custom values” klikken en dit is voldoende om de nationale leden beheerder te laten weten dat een profiel niet langer lid wenst te blijven van de partij. 

 

Hoe maak ik een selectie van personen Tags/filters/list

Context

Data en gegevens op een duidelijke manier organiseren en sorteren is bijzonder belangrijk, aangezien iedereen op een eenvoudige manier zijn/haar contacten wenst te beheren en contacteren. In Nationbuilder kan je jouw contactendatabase op verschillende manieren organiseren: je kan hier gebruiken maken van tags, filters en/of lijsten. 

Tags

Tags kunnen gezien worden als een virtuele post-it die je kleeft aan het profiel van een lid met als doel een bepaalde eigenschap of interesse vast te hangen aan een persoon. Bijvoorbeeld, de wens om diverse nieuwsbrieven te ontvangen over verschillende thema’s. Tags kunnen worden opgeslagen voor later gebruik en deze kunnen worden toegevoegd om een filter of lijst aan te maken. 

Er tag is iets wat permanent aan een persoon kleeft en kan niet op een automatische manier worden aangepast, een wijziging aan een tag kan slechts voortkomen uit een manuele actie. Het is daarom bruikbaar als middel om mensen te categoriseren. 

Filters

Filteren is eigenlijk een dynamische manier van mensen groeperen op basis van welbepaalde criteria. Het dynamische aspect is hier belangrijk, dit houdt in dat wanneer een nieuw lid voldoet aan de vooraf bepaalde criteria dan zal deze persoon automatisch worden toegevoegd aan de filter. 

Filters kunnen worden ingesteld om een selectie van personen te maken. Je vindt de filter onder het teken aangeduid door de oranje pijl. Hierop klikken opent de mogelijkheid om bepaalde criteria te kiezen om te filteren.

Een gemaakte filter kan je ook steeds opslaan door te klikken op ‘save filter as...’. Je kan deze filter een naam geven om deze later opnieuw te gebruiken, zodat je de gewenste selectie niet telkens opnieuw dient te maken. Deze filter kan dan ook gebruikt worden in het uitsturen van een communicatie.

Lijsten

Tot slot kan je ook lijsten aanmaken voor éénmalig gebruik. De functionaliteit om lijsten aan te maken komt op verschillende plaatsen terug in Nationbuilder. Je hoeft hiervoor enkel te navigeren naar volgende functionaliteit ‘Actions’. Wanneer je ergens een selectie van personen hebt dan kan je deze steeds toevoegen aan een lijst en deze ook een naam geven.

 

Opstellen & uitsturen van een communicatie

In bovenvermelde onderdelen hebben we gekeken hoe we een lid toevoegen, een lid aanpassen en verwijderen. We hebben ook gezien hoe we leden kunnen indelen in categorieën door middel van tags, filters en lijsten. De volgende stap is om deze laatstgenoemde functionaliteiten om te zetten in iets bruikbaars. In dit onderdeel gaan we kijken hoe we een email communicatie, zoals een nieuwsbrief, kunnen opstellen en uitsturen. Heel belangrijk bij dit onderdeel is de juiste mensen kunnen bereiken. 

Hoe

Navigeer in de linkernavigatiekolom naar het tabblad communication, dit brengt je automatisch op het onderdeel van Nationbuilder waar je jouw nieuwsbrieven kan opstellen, statistieken kan bekijken en andere gegevens kan terugvinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broadcasters (afzenders)

Een eerste keuze die je moet maken is welke afzender je wenst te gebruiken voor jouw lokale afdeling, voor iedere afdeling zal een afzender (broadcaster) aangemaakt worden. 

Op de afbeelding (rechts) zijn drie afzenders beschikbaar, dit zijn voorbeelden van op het nationaal niveau. Hier selecteer ik als voorbeeld de afzender 'Open Vld'. 

 

Open Vld (broadcaster) 

Na de selectie van de afzender kom je terecht op het dashboard van jouw afzender. Hier heb je drie tabbladen, namelijk; 

 • Dashboard - hier heb je een overzicht van alle acties verbonden aan een bepaalde email (unsubscribe, donaties, en meer), 
 • Email - dit is het belangrijkste tabblad aangezien je hier alle informatie kan terugvinden met betrekking tot de uitgestuurde emails. Ook kan je hier de belangrijkste statistieken terugvinden van een email. 
 • Settings - enkele instellingen voor jouw afzender, maar deze zullen op voorhand ingesteld zijn. 

 

 

 

 

Nieuwe email opstellen

Een nieuwe massa-email opstellen kan door het klikken op de blauwe knop "New Email Blast". Dit zal ervoor zorgen dat er een nieuw scherm opent waarin je de basisgegevens zoals de naam van de email  kan opgeven. 

Op het nieuwe scherm zal je zicht krijgen op een kort proces dat je kan doorlopen om jouw nieuwsbrief op te stellen, te personaliseren, de correcte ontvangers aan te duiden en tot slot uit te sturen. De stappen zijn als volgt; 

 1. Settings (algemene gegevens)
 2. Theme (kiezen van een thema)
 3. Content (inhoud van jouw nieuwsbrief)
 4. Recipients (ontvangers selecteren)
 5. Review and send (test email uitsturen en controle)

1. Algemene gegevens

 • Name – interne naam van de nieuwsbrief
 • Slug – korte naam in de weblink
 • Description – interne beschrijving (mag langer) is niet noodzakelijk in te geven
 • From – Afzender
 • Subject – onderwerp zoals te zien door ontvanger
 • Preview text – 2 of 3 lijnen onder onderwerp in email inbox
 • Clone – exacte kopie van vorige nieuwsbrief, eenvoudig om opmaak over te nemen

2. Kiezen thema

 • Gedeelde thema’s vanuit Open Vld Nationaal
 • Zorgt voor uniformiteit in communicatie

3. Gepersonaliseerde inhoud

 1. Tekstveld – hier kan je gewoon de inhoud typen met de opmaak zoals in Word
 2. Save and Update – na aanpassing kan je deze direct zien links
 3. Add – Je kan afbeeldingen en andere elementen toevoegen
 4. Overzicht van hoe de nieuwsbrief er zal uitzien
 5. Uitsturen van test email

4. Kiezen van de ontvangers

 • Kiezen op basis van tags/filters/lijsten (aanmaak hiervan bij Onepager over selecteren van personen)
 • Na keuze ‘update recipients’ > lijst wordt aangevuld

5. Samenvatting en overzicht

 • Samenvattend scherm met overzicht van de nieuwsbrief
 • Uitsturen door rechtsboven te klikken op ‘send email now to …. People’
 • Inplannen op een bepaalde datum en tijdstip via ‘Schedule’

 

Hoe een nieuwsbrief personaliseren

We hebben ondertussen gezien hoe we de gegevens van onze leden kunnen behandelen in Nationbuilder, vervolgens hebben we het process doorlopen voor het opstellen van een nieuwsbrief en tot slot kijken we nu naar de wijze waarop je een nieuwsbrief kan personaliseren. Om te personaliseren zijn we in de derde stap van het proces, namelijk onder content. 

 

 

Wat kan Nationbuilder

Het opstellen van een nieuwsbrief in Nationbuilder is vergelijkbaar met een basisversie van Microsoft Word of om het even welke andere tekstverwerker. 

Je hebt hier de mogelijkheid om volgende acties uit te voeren; 

 1. "+" Add - hier heb je de mogelijkheid om verschillende visuele elementen toe te voegen aan jouw nieuwsbrief
 2. Je kan daarnaast kiezen welke stijl een bepaalde deel van de tekst moet hebben (titel, tussentitel, etc.)
 3. Je kan ook hyperlinks toevoegen naar een website
 4. Je kan jouw lettertype kiezen en bolditalic of onderstreept, je kan ook een opsomming maken
 5. Je kan html code toevoegen (voor gevorderden)
1. "+" add - toevoegen van dynamische elements
 • Image - Dit laat je toe om een eigen afbeelding toe te voegen aan jouw nieuwsbrief. Je kan de afbeelding zelf instellen qua grote. 
 • Button - Dit laat je toe om een knop toe te voegen aan jouw nieuwsbrief. Wanneer je graag mensen wenst door te verwijzen naar een link, eg. een artikel of externe website dan kan je dit hierin doen. 
 • Smart field - De letterlijke vertaling is een "slim veld", dit houdt in dat je een dynamisch veld in jouw nieuwsbrief kan invoegen zodanig dat bijvoorbeeld de naam van de ontvanger wordt weergeven in de nieuwsbrief (een demo in de video). 
 • Table - dit is een eenvoudige tabel zoals gebruikt wordt in een tekstverwerker zoals Microsoft word. Deze tabel kan je gebruiken wanneer je verschillende gegevens naast elkaar wilt invoegen. 
 • Horizontal line - dit is een praktisch middel wanneer je een duidelijke opdeling wilt maken tussen verschillende onderdelen in een nieuwsbrief. 

 

2. tekststijl

Als tweede onderdeel heb je de mogelijkheid om jouw tekst op te delen met duidelijke titels en tussentitels. Dit geeft direct een strakke layout aan een email. 

 

3. invoegen van een hyperlink

Je kan in jouw nieuwsbrief (email) ook steeds een verwijzing invoegen naar een andere website, een ander email adres en nog meer. 

Dit kan je door te klikken op het logo van 'insert/edit link", zoals in de foto. Dit zal een klein schermpje openen waarin je de URl van de website kan ingeven. Je kan dit ook een titel meegeven, dit is hoe jouw verwijzing weergeven zal worden in de email.

Je kan ervoor kiezen of deze verwijzing zal openen in hetzelfde scherm of zal openen in een nieuw tabblad in een webbrowser. En daarna klik je gewoon op "Ok".

 

4. Bold, cursief of onderstreept 

Je kan ook steeds enkele onderdelen in jouw tekst extra in de verf zetten door in het vetgedruktcursief of onderstreept te zetten. 

Je kan ook jouw tekst of bepaalde gedeelten of woorden uit jouw tekst in een andere kleur weergeven. 

Tot slot heb je de mogelijkheid een opsomming te maken of met bullet-points te werken. 

5. Tekst uitlijnen met html code (gevorderden)

Nationbuilder laat ons toe om een tekst links, rechts of in het midden uit te lijnen maar het laat ons niet toe om onze tekst link/rechts gelijk uit te lijnen. Dit kan opgelost worden door volgende html code toe te voegen in de html tekst

<div align="justify">

</div>

De eerste lijn kan je gewoon aan het begin van de code zetten en de laatste lijn kan je op het einde van de code zetten. 

 

Verklarende woordenlijst

Controle paneel

 • Control panel - Het controle paneel van Nationbuilder is de eerste webpagina waar je op terecht komt wanneer je surft naar Nationbuilder. Van hieruit heb je de mogelijkheid om door te klikken naar de andere functionaliteiten. 
 • Dashboard -  Het nationbuilder dashboard geeft jou in een oogopslag een overzicht van wat er allemaal aan het gebeuren is in jouw afdeling. 

People

 • People - Het People gedeelte in de linkernavigatie is de plaats waar je alle contacten en leden kan raadplegen. Hier zal je in werken om nieuwe contacten toe te voegen, gegevens aan te passen en leden verwijderen. 
 • Tag - Dit is een kenmerk van een persoon, hierin werden verschillende aspecten verwerkt zoals de mandaten van een persoon, de afdeling(en) waartoe een lid behoort, het al dan niet betalen van het lidmaatschap en nog veel meer. 
 • filter - Dit is een functionaliteit om mensen op een dynamische manier te groeperen, een filter kan je gebruiken wanneer je mensen wilt samenbrengen in een groep met allemaal dezelfde kenmerken (Tags, locatie gegevens, ...) --> een filter is dynamisch, dit wilt zeggen dat deze steeds bijgewerkt zal worden en mensen zullen hieraan toegevoegd worden zonder dat je hiervoor verder iets moet doen. 
 • List - Je kan ook steeds mensen toevoegen aan een lijst, deze lijst kan je dan gebruiken bij het uitsturen van een nieuwsbrief of andere communicatie --> BELANGRIJK: Een lijst is mag enkel gebruikt worden voor een eenmalige situatie (bv. als je eens op een welbepaald moment enkele mensen samen wilt contacteren). 
 • Custom fields - Dit zijn op maat gemaakte velden in het ledenbeheersysteem, deze velden zullen ingevuld worden door het nationale ledenbeheer team en geven informatie weer over de afdeling en het lidmaatschap van het lid. 

Communication

 • Communication - Dit is de communicatie. dit kan je in de linkernavigatie onder 'people' vinden. Dit zal je naar het deel brengen waar je een keuze kan maken van jouw broadcaster en waar je een e-mail of nieuwsbrief zal kunnen opstellen en uitsturen. 
 • Broadcaster - Dit is jouw afzender. Tijdens het opstellen van een nieuwsbrief of een e-mail zal je een keuzen moeten maken van een afzender. Een voorbeeld zit je in de afdeling Maasmechelen dan kies je voor de broadcaster (afzender) Open Vld Maasmechelen. Als je een nieuwsbrief gaat uitsturen zal het duidelijk worden voor de ontvanger dat het van de afdeling Open Vld Maasmechelen komt. 
 • email blast - een massa e-mail uitsturen. Dit is de knop die je moet aanduiden voor het maken van een nieuwsbrief of een e-mail.
 • settings - Dit zijn de algemene gegevens. Dit is ook de eerste stap voor het maken van een nieuwsbrief. Hier moeten velden ingevuld worden die meer informatie geven over de nieuwsbrief zoals de interne beschrijving.
 • Theme - Het kiezen van een thema of een sjabloon.
 • Content - Dit is de gepersonaliseerde inhoud, het werkveld van de nieuwsbrief. Hier kan je tekst schrijven voor de nieuwsbrief.
 • Recipients - Dit zijn de ontvangers, naar welke mensen je de nieuwsbrief gaat sturen.

Open Vld hecht veel belang aan de bescherming van al haar data, inclusief de persoonsgegevens die u aan Open Vld verstrekt. In dit kader stelt Open Vld aan zichzelf en haar belangrijkste dienstverleners -waaronder maar niet beperkt tot NationBuilder- hoge privacy- en informatiebeveiligingseisen: 

 1. Privacy: up-to-date privacy-verklaring en cookie-verklaring die op regelmatige basis wordt geupdated, interne policies & procedures die ervoor zorgen dat de geldende privacy wetgevingen (zoals GDPR) worden gerespecteerd, uitvoering van recurrente onderhoudstaken om GDPR compliance te bestendigen, privacy screening bij nieuwe initiatieven die privacy impact kunnen hebben, privacy screening bij het contracteren van nieuwe leveranciers, enzovoort. 
 1. Informatiebeveiliging: investeringen in moderne en veilige ICT omgeving, laten uitvoeren van ICT (beveiligings-)audits en kwetsbaarheidsscan door externe partijen, screening van informatiebeveiliging bij het contracteren van nieuwe leveranciers, enzovoort. 

We streven bovendien naar continue verbetering: de punten die uit bovenstaande acties volgen, volgen we nauw op.  
 
Wanneer we jouw gegevens overdragen aan een serviceprovider die zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, voorzien we dat er passende waarborgen zijn dat jouw persoonsgevens afdoende worden beschermd en dat jouw rechten als gegevensbetrokkene worden gehandhaafd. Er wordt bijvoorbeeld gekozen voor service providers die zogenaamde 'modelclausules' respecteren. Deze ‘modelclausules’ verplichten onze dienstverleners om jouw persoonsgegevens te behandelen alsof ze zelf in de EER zijn gevestigd. NationBuilder maakt gebruik van de Standard Contractual Clausues (SCC’s) – die zijn aangepast naar de Model 2 SCC’s die in juni 2021 ter beschikking werden gesteld. Deze contractuele clausules zorgen ervoor dat passende waarborgen voor gegevensbescherming door NationBuilder worden gebruikt als grond voor gegevensoverdracht van de EU naar derde landen. 

Voor problemen kan je steeds contact opnemen met het Nationale ledenbeheer 

Veelgestelde vragen

Hoe vertaal ik een webpagina naar het Nederlands? 

NationBuilder is een Amerikaanse onderneming en heeft op dit momenteel geen Nederlandstalige module ter beschikking. Dit wil niet zeggen dat we hiervoor geen oplossing hebben. Google laat jou namelijk toe om een website te vertalen naar het Nederlands. Hoe kan je dit nu doen? 

 • Google Chrome

  1. Open Chrome op je computer.
  2. Ga naar een webpagina die is geschreven in een andere taal.
  3. Klik bovenaan op Vertalen.
  4. Chrome vertaalt de webpagina nu eenmalig.

Werkt dit niet? Probeer de webpagina te vernieuwen. Als het nog steeds niet werkt, klik je met de rechtermuisknop ergens op de pagina. Klik vervolgens op Vertalen naar het [taal].

 • Edge

  1. Instructies voor Edge kan je hier terugvinden
 
 • Safari

  1. Instructies voor Safari kan je hier terugvinden
 

 

 

 

 

Jouw wachtwoord kan je opnieuw aanvragen bij het login scherm door te klikken op "wachtwoord vergeten?". Dit zal ervoor zorgen dat je een e-mail ontvangt zodat je jouw wachtwoord opnieuw kan instellen 
Het ledenbeheer van jouw afdeling kan je terugvinden onder het tabblad "People" in de linkernavigatie. Als je hierop klikt zal je automatisch doorgestuurd worden naar jouw lokale ledenbeheer. 

Hoe kan ik zien of een persoon lid is in meerdere afdelingen? 


De tags (kenmerken)

 • Aan de hand van de gele tags (kenmerken) kan je bij een profiel zien of deze persoon lid is van één of meerdere afdelingen. 
 • bijvoorbeeld: Bij het profiel, in de foto rechts, is te zien dat de tags P9090 - Melle, P9000 - Gent, P8000 - Brugge, ... zijn toegevoegd 
  • Dit betekent dat deze persoon lid is van bovenvermelde afdelingen 

De hoofdafdeling met stemrecht 

 • Het is belangrijk te weten welke afdeling nu precies de hoofdafdeling is waar de persoon ook stemrecht heeft. Dit is terug te vinden bij de custom fields, hier werd een veld voorzien (Onderste foto) om aan te geven waar de persoon precies stemrecht heeft. 

Vanuit het tabblad "People" kom je terecht op jouw ledenbeheer. Rechtsboven aan het scherm heb je de zoekfunctionaliteit van waaruit je jouw leden kan opzoeken. Je kan zoeken op:

 • Voornaam + achternaam
 • Achternaam (alleen)
 • e-mailadres

Exporteren van een lijst en het omzetten van een CSV bestand naar een Excel bestand 

Wanneer je vanuit NationBuilder een lijst exporteert dan krijg je dit in een CSV bestand (dit is een comma separated value). Je kan dit omzetten in een gestructureerd Excel bestand door middel van volgende stappen. 

 1. Exporteer jouw gekozen lijst 
 2. Download deze lijst naar jouw computer
 3. Open het gedownloade bestand met excel (dit kan je doen via een rechtermuisklik)
 4. Selecteer de volledige eerste kolom in Excel door te klikken op de naam van de kolom (in de meeste situaties kolom A)
 5. in Excel ga naar het tabblad "Gegevens" en klik op "tekst naar kolommen" (hierdoor opent een extra pop-up)
 6. Selecteer hier "Gescheiden - tekens zoals puntkomma's of tabs vormen de scheidingstekens tussen de velden" en klik op volgende
 7. Selecteer hier "komma" (dit zorgt ervoor dat de date opgesplitst wordt in kolommen) en klik op voltooien 

 

 

Hoe kan ik mijn stemgerechtigde leden zien? 

Voor een lokaal ledenbeheerder is het belangrijk om te weten of een persoon op een welbepaalde moment stemgerechtigd is of niet. Dit kan je zien door gebruik te maken van de filter "Stemgerechtigde leden sinds...". Deze filter kan je terugvinden onder de "saved filters" (zie foto 1)

Via deze filter heb je de mogelijkheid om na te gaan welke leden effectief lid waren voor een bepaalde datum, deze datum kan jijzelf aanpassen in NationBuilder (zie foto 2). 

 1. Pas de datum aan van 2022-04-01 naar (bijvoorbeeld) 2021-12-01
 2. Klik op Filter
 3. Je krijgt jouw leden met een lidmaatschap, en dus stemrecht, voor een bepaalde periode. 

 

 

Hoe kan ik mijn nieuwste leden zien? 

Op het niveau van een afdeling hebben we een filter gemaakt "Nieuwe leden via nationaal". Deze filter zal alle leden weergeven dewelke via het nationale ledenbeheer werden toegevoegd. 

Je kan zelf de tijdspanne aanpassen door in de filter een kleine aanpassing te doen (zie onderste foto). Hier kan je volgende informatie aanpassen:

 • Er staat "In the last" - Hier kan je kiezen in de laatste dag, week of maand.

Hoe kan ik mijn leden of contacten zien zonder e-mailadres? 

In NationBuilder wordt het e-mailadres gezien als een heel belangrijk kenmerk van een contact of lid. Daarom is het heel belangrijk om de correcte e-mailadressen van jouw leden en/of contacten te verzamelen. Hoe kan je nu eenvoudig zien welke personen geen e-mailadres bezitten? Ook hiervoor hebben we een vaste filter aangemaakt namelijk "Leden zonder e-mailadres".  Leden zonder e-mailadres

Ik wil graag een lokale nieuwsbrief uitsturen naar alle contacten die zich hiervoor hebben opgegeven

Voor het uitsturen van een lokale nieuwsbrief hebben we een kenmerk (tag) aangemaakt "Nieuwsbrief - lokaal". Via dit kenmerk kunnen we alle leden en/of contacten identificeren die zich heeft ingeschreven voor de lokale nieuwsbrief. Dit kenmerk kan ook gebruikt worden bij het uitsturen van de communicatie. Dit is een kenmerk dat op afdelingsniveau kan worden toegevoegd en verwijderd bij een persoon. Ook de unsubscribe functionaliteit is hieraan verbonden. 

Wij hebben op het afdelingsniveau, op basis van dit kenmerk, een vaste filter gemaakt "Nieuwsbrief - Lokaal". Op deze manier kan je voor jouw afdeling de correcte personen bereiken. 

Hoe kan je dit kenmerk nu gebruiken in een e-mail? 
 • Bij het uitsturen van een communicatie kies je bij de stap "Recipients" > In filter > Nieuwsbrief - Lokaal
 • Dit zal ervoor zorgen dat alle mensen die voldoen aan de voorwaarden onder deze filter opgenomen worden in jouw e-mail. 

Ik wil graag mijn lokale mandatarissen zien op een lijst 

Om jouw lokale mandatarissen op een eenvoudige wijze op te lijsten hebben we een vaste filter aangemaakt. Via deze filter kan je jouw mandatarissen bekijken, kan je deze exporteren, contacteren en nog meer. 

 

Ik wil mijn bestuursleden zien op een lijst 

Om jouw lokale bestuursleden op een eenvoudige wijze op te lijsten hebben we een vaste filter aangemaakt. Via deze filter kan je jouw bestuursleden bekijken, kan je deze exporteren, contacteren en nog meer. 

Hoe maak ik een onderscheid tussen een nieuw lid toevoegen of een contact toevoegen?

NationBuilder laat ons toe niet enkel onze leden samen te brengen in een systeem, maar het laat ons ook toe om mensen bij te houden als contacten. Dit kan je doen door volgende stappen te volgen: 

 1. Je voegt een persoon toe aan NationBuilder net zoals je een nieuw lid zou toevoegen 
 2. MAAR: bij de custom fields vul je de gegevens niet in met betrekking tot het lidmaatschap en de startdatum van de afdeling
 3. Hierdoor blijven deze contacten buiten de radar van het nationale ledenbeheer en kan je deze personen gebruiken als contact zonder een lidmaatschap toe te kennen. 
   

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder