Sla navigatie over

Nieuwe beheersovereenkomst voor promoten mediawijsheid

Nooit was de impact van media op ons dagelijkse leven immers zo ingrijpend. Vandaag beschikt quasi iedereen over een brede waaier aan media, toepassingen, mogelijkheden en uitdagingen. Met het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid wil Vlaamse minister Sven Gatz burgers, jong en oud, ondersteunen om op een bewuste, kritische en effectieve manier met media aan de slag te gaan. Hij trekt jaarlijks in totaal 600.000 euro uit om de goede werking van het kenniscentrum verder uit te breiden en mee te laten evolueren met de steeds snellere mediatisering en digitalisering van onze samenleving. Met de vorige overeenkomst, die over twee jaar liep, was een jaarlijks budget gemoeid van 450.000 euro.

Het Kenniscentrum Mediawijsheid heeft de afgelopen jaren al verschillende leerrijke projecten op poten gezet. Vorig jaar hebben ze o.m. een ‘EHBO-Kit sociale media’ verspreid, een affiche over online privacy, en een affiche met tien tips om anoniemer te surfen. Op die korte periode werden er meer dan 800 informatieve affiches besteld. Dit jaar sloeg het kenniscentrum de handen in elkaar met Childfocus om de ‘Safer Internet Day’ onder de aandacht te brengen. Scholen kregen de kans om naar ‘Disconnect’ te kijken, een film die een goede opstap biedt om over de valkuilen van sociale media te discussiëren.

Mediawijs.be, de website van het kenniscentrum, biedt ondersteuning aan ouders, jeugdwerkers, leerkrachten, bibliotheekmedewerkers, jeugdwerkers en socio-culturele werkers, maar zal zich nu ook meer naar het brede publiek moeten richten. Daarnaast zal het kenniscentrum ook actief inzetten op het coördineren en stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen het werkveld, de media-industrie en onderzoekscentra. Samen kunnen ze, elk vanuit hun expertise, innovatieve praktijken ontwikkelen om mediawijsheid te bevorderen.

Sven Gatz: “Technologie evolueert razendsnel, dat geldt voor zowel klassieke als sociale media. Cyberpesten, online privacy en gaming zijn slechts enkele van de actuele thema’s waarover het kenniscentrum informatie en vorming aanreikt. Daarom stond ik erop dit initiatief meer slagkracht te bezorgen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder