Sla navigatie over

Paul Van Tigchelt

Paul Van Tigchelt

Mandaat
Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Federaal parlementslid

Gemeente
Zoersel

Achtergrond
Jurist

Expertise
Justitie

Wie is Paul Van Tigchelt
Lees meer

Paul Van Tigchelt studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 1998 ging hij als parketjurist bij het Antwerpse parket aan de slag. In 2003 werd hij er substituut-procureur des Konings.

Van 2003 tot 2008 werd hij gedetacheerd naar het kabinet van vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. Hij was er eerst adviseur en vervolgens adjunct-kabinetschef en woordvoerder.

In 2008 keerde Van Tigchelt terug naar het Antwerpse parket waar hij gespecialiseerd was in drugsdossiers. Hij was verantwoordelijk voor de bestrijding van de internationale en grootschalige drugshandel.

Van 2010 tot 2014 was hij substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen en in 2014 werd hij substituut-procureur-generaal bij het Antwerpse parket-generaal, waar hij onder andere dossiers tegen de georganiseerde drugsmaffia pleitte. Hij was ook woordvoerder van het Antwerpse parket-generaal.

In januari 2016 werd hij directeur van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD). Het is onder zijn impuls dat de OCAD-lijst er gekomen is, een databank met namen en informatie over potentieel gevaarlijke individuen of groeperingen in ons land die worden opgevolgd. In de nasleep van de gruwelijke aanslagen van 2016 was Van Tigchelt mede-architect van een versterkte veiligheidsarchitectuur.

Van Tigchelt werd in 2020 adjunct-kabinetschef van vicepremier en minister van Justitie en de Noordzee Vincent Van Quickenborne.

Hij werd op 22 oktober 2023 tot vicepremier en minister van Justitie en de Noordzee benoemd.

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder