Sla navigatie over

Sterke samenwerking nodig tussen Vlaanderen en lokale besturen om fietsveiligheid te verbeteren

egelijk pleit hij er voor om tevens wat betreft de fietspaden langs de gewestwegen de inspanningen inzake veiligheid verder op te drijven. “Dat is belangrijk. Een veiligere fietsinfrastructuur leidt tot meer fietsverplaatsingen en dus een leefbaarder Vlaanderen”, stelt het Gentse parlementslid.

Fietsveiligheid Vlaming verbeteren

De Clercq stelde vanmiddag een vraag in de plenaire vergadering aan bevoegd minister Ben Weyts over het deze week verschenen rapport Fiets-DNA 2018 van Fietsberaad Vlaanderen. Daaruit bleek dat 4 op 10 Vlamingen hun kind niet naar school durft te laten rijden, dat 70 procent van de Vlamingen betere fietsroutes wil in de woonkernen en amper de helft van de Vlamingen het veilig fietsen vindt in hun eigen buurt. Naar aanleiding van die cijfers vroeg De Clercq hoe minister Weyts samen met de steden en gemeenten verder de fietsveiligheid en fietsinfrastructuur wil optimaliseren.

Gewestwegen

De Clercq: “Deze week werden Bonheiden, Deinze en mijn eigen stad nog uitgeroepen tot Vlaamse fietsstad- of gemeente. Dat bewijst dat gemeenten en steden zelf veel kunnen doen. Hoewel de de Vlaamse inspanningen voor fietsbeleid zijn toegenomen, pleit ik er voor om de samenwerking met de lokale overheden te intensifiëren om fietsveiligheid van de Vlaming in de gemeenten verder te verbeteren. Tegelijk meldt Fietsberaad dat slechts 42 procent van de fietspaden langsheen de gewestwegen conform is met de voorschriften uit het Vlaamse Fietsvademecum. Ook daar moeten nieuwe inspanningen geleverd worden om deze nog veiliger te maken voor de fietsers.”

Leefbaarder Vlaanderen

Minister Weyts wees in zijn antwoord op de inspanningen die vandaag al geleverd worden ter verbetering van de fietsinfrastructuur o.a. in samenwerking met lokale overheden. Hij stelde echter ook dat er nog een lange weg te gaan is en Vlaanderen nog beter kan in vergelijking met de buurlanden. Tegelijkertijd wees hij ook op de verbeterde cijfers inzake verkeersveiligheid en het toegenomen fietsgebruik in de jongste jaren. De Clercq: “Het is belangrijk te stellen dat in de voorbije jaren heel wat goed werk is geleverd om het fietsen te stimuleren in Vlaanderen. Dat neemt niet weg dat de bestaande inspanningen verder mogen opgedreven worden. Investeren in veilige fietsinfrastructuur leidt tot meer fietsverplaatsingen en dus een leefbaarder Vlaanderen met minder files, minder uitstoot, gezondere inwoners en een sterkere economie. We moeten hier dus samen verder werk van maken en ik stel vast dat er daarvoor meer dan ambitie bestaat.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder