Sla navigatie over

Strijd tegen sociale dumping versnelling hoger: extra inspecteurs en hervorming inspectiediensten

1. Hervorming en versterking inspectiediensten

Vanaf 1 juli komen er 96 extra inspecteurs. Er komt ook een ‘vliegende ploeg sociale dumping’, die kort op de bal gerichte controle-acties kan uitvoeren, bijvoorbeeld in de bouwsector, transportsector, enz.

Staatssecretaris Bart Tommelein zal een taskforce oprichten om tegen 1 oktober voorstellen te doen over de hervorming van de sociale inspectiediensten.

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) krijgt een fulltime manager om haar coördinerende taak bij het aansturen van de sociale-dumpingcontroles te versterken. Er komen twee structurele overlegcomités, één voor het stelsel van de werknemers en één voor de zelfstandigen.

2. Strijd tegen schijnzelfstandigen en proportionelere boetes

Naast illegale detacheringen van werknemers, zijn er ook steeds meer EU-onderdanen in België aan het werk via valse statuten als schijnzelfstandige, coöperatieve vennoot,… We pakken die problematiek aan, onder meer door een herziening van de wet op de schijnzelfstandigen; we vereenvoudigen de wet zodat die beter controleerbaar is op het terrein.

De boetes voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen maken we proportioneler: bij een eerste, kleine inbreuk een waarschuwing en na zes maanden een hercontrole, maar een hogere boete bij herhaaldelijke fraude of zware inbreuken.

3. Uitvoeren plannen voor eerlijke concurrentie en uitbreiding meldpunt

We voeren heel wat maatregelen uit die beslist werden tijdens de ronde tafels met de risicosectoren. Zo versterken we het Limosa-meldingssysteem voor buitenlandse arbeidskrachten. We maken de wet hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden beter toepasbaar op buitenlandse bedrijven.

Het meldpunt sociale fraude krijgt een knop organisaties, zodat er nog meer kwalitatief volledige dossiers zullen binnenkomen. We werven extra personeel aan voor de opvolging van de dossiers.

Bart Tommelein: ‘De focus op sociale dumping van deze regering werpt zijn vruchten af, vorig jaar haalden we dertig procent méér inkomsten uit sociale fraude. Met deze extra maatregelen schakelen we nog een versnelling hoger. We voeren de strijd tegen schijnzelfstandigheid op. En ik kom mijn afspraken met de sociale partners  in de bouw-, transport-, taxi-, schoonmaak- en elektrosector na door extra te investeren in mensen en middelen voor de inspectiediensten. Tegelijk bekijken we hoe we onze diensten kunnen hervormen om sociale dumping nog efficiënter aan te pakken.’

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder