Sla navigatie over

Van Quickenborne tevreden met uitzendarbeid bij federale overheid

"Uitzendarbeid mogelijk maken bij de federale overheid is een engagement uit het regeerakkoord. We verwelkomen dat de bevoegde ministers er nu werk van maken. Uitzendarbeid moet wat ons betreft bij alle federale overheidsdiensten mogelijk worden. Het is een win-win voor de overheid én de werknemers, omdat uitzendarbeid vaak een opstap is naar vast werk. Het kan voor Open Vld wel niet dat de overheidsvakbonden in de praktijk de uitzendarbeid zullen tegenhouden. Dan is dit initiatief een lege doos."

Voorts vraagt Van Quickenborne ook alle uitzonderingen voor sectoren waar uitzendarbeid beperkt of verboden is onder de loupe te nemen. "De verhuissector en binnenscheepvaart mogen bijvoorbeeld niet met uitzendkrachten werken. In de grafische sector, de bouw en kledingsector zijn er beperkingen. In de voedingssector is uitzendarbeid toegelaten, maar niet op zondag. Begrijpe wie begrijpen kan. Dat is niet meer van deze tijd. Deze beperkingen en verboden moeten stuk voor stuk tegen het licht worden gehouden en indien ze niet meer gerechtvaardigd zijn, worden opgeheven."

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder