Sla navigatie over

Veelgestelde vragen

Hoe vertaal ik een webpagina naar het Nederlands? 

NationBuilder is een Amerikaanse onderneming en heeft op dit momenteel geen Nederlandstalige module ter beschikking. Dit wil niet zeggen dat we hiervoor geen oplossing hebben. Google laat jou namelijk toe om een website te vertalen naar het Nederlands. Hoe kan je dit nu doen? 

 • Google Chrome

  1. Open Chrome op je computer.
  2. Ga naar een webpagina die is geschreven in een andere taal.
  3. Klik bovenaan op Vertalen.
  4. Chrome vertaalt de webpagina nu eenmalig.

Werkt dit niet? Probeer de webpagina te vernieuwen. Als het nog steeds niet werkt, klik je met de rechtermuisknop ergens op de pagina. Klik vervolgens op Vertalen naar het [taal].

 • Edge

  1. Instructies voor Edge kan je hier terugvinden
 
 • Safari

  1. Instructies voor Safari kan je hier terugvinden
 

 

 

 

 

Jouw wachtwoord kan je opnieuw aanvragen bij het login scherm door te klikken op "wachtwoord vergeten?". Dit zal ervoor zorgen dat je een e-mail ontvangt zodat je jouw wachtwoord opnieuw kan instellen 
Het ledenbeheer van jouw afdeling kan je terugvinden onder het tabblad "People" in de linkernavigatie. Als je hierop klikt zal je automatisch doorgestuurd worden naar jouw lokale ledenbeheer. 

Hoe kan ik zien of een persoon lid is in meerdere afdelingen? 


De tags (kenmerken)

 • Aan de hand van de gele tags (kenmerken) kan je bij een profiel zien of deze persoon lid is van één of meerdere afdelingen. 
 • bijvoorbeeld: Bij het profiel, in de foto rechts, is te zien dat de tags P9090 - Melle, P9000 - Gent, P8000 - Brugge, ... zijn toegevoegd 
  • Dit betekent dat deze persoon lid is van bovenvermelde afdelingen 

De hoofdafdeling met stemrecht 

 • Het is belangrijk te weten welke afdeling nu precies de hoofdafdeling is waar de persoon ook stemrecht heeft. Dit is terug te vinden bij de custom fields, hier werd een veld voorzien (Onderste foto) om aan te geven waar de persoon precies stemrecht heeft. 

Vanuit het tabblad "People" kom je terecht op jouw ledenbeheer. Rechtsboven aan het scherm heb je de zoekfunctionaliteit van waaruit je jouw leden kan opzoeken. Je kan zoeken op:

 • Voornaam + achternaam
 • Achternaam (alleen)
 • e-mailadres

Exporteren van een lijst en het omzetten van een CSV bestand naar een Excel bestand 

Wanneer je vanuit NationBuilder een lijst exporteert dan krijg je dit in een CSV bestand (dit is een comma separated value). Je kan dit omzetten in een gestructureerd Excel bestand door middel van volgende stappen. 

 1. Exporteer jouw gekozen lijst 
 2. Download deze lijst naar jouw computer
 3. Open het gedownloade bestand met excel (dit kan je doen via een rechtermuisklik)
 4. Selecteer de volledige eerste kolom in Excel door te klikken op de naam van de kolom (in de meeste situaties kolom A)
 5. in Excel ga naar het tabblad "Gegevens" en klik op "tekst naar kolommen" (hierdoor opent een extra pop-up)
 6. Selecteer hier "Gescheiden - tekens zoals puntkomma's of tabs vormen de scheidingstekens tussen de velden" en klik op volgende
 7. Selecteer hier "komma" (dit zorgt ervoor dat de date opgesplitst wordt in kolommen) en klik op voltooien 

 

 

Hoe kan ik mijn stemgerechtigde leden zien? 

Voor een lokaal ledenbeheerder is het belangrijk om te weten of een persoon op een welbepaalde moment stemgerechtigd is of niet. Dit kan je zien door gebruik te maken van de filter "Stemgerechtigde leden sinds...". Deze filter kan je terugvinden onder de "saved filters" (zie foto 1)

Via deze filter heb je de mogelijkheid om na te gaan welke leden effectief lid waren voor een bepaalde datum, deze datum kan jijzelf aanpassen in NationBuilder (zie foto 2). 

 1. Pas de datum aan van 2022-04-01 naar (bijvoorbeeld) 2021-12-01
 2. Klik op Filter
 3. Je krijgt jouw leden met een lidmaatschap, en dus stemrecht, voor een bepaalde periode. 

 

 

Hoe kan ik mijn nieuwste leden zien? 

Op het niveau van een afdeling hebben we een filter gemaakt "Nieuwe leden via nationaal". Deze filter zal alle leden weergeven dewelke via het nationale ledenbeheer werden toegevoegd. 

Je kan zelf de tijdspanne aanpassen door in de filter een kleine aanpassing te doen (zie onderste foto). Hier kan je volgende informatie aanpassen:

 • Er staat "In the last" - Hier kan je kiezen in de laatste dag, week of maand.

Hoe kan ik mijn leden of contacten zien zonder e-mailadres? 

In NationBuilder wordt het e-mailadres gezien als een heel belangrijk kenmerk van een contact of lid. Daarom is het heel belangrijk om de correcte e-mailadressen van jouw leden en/of contacten te verzamelen. Hoe kan je nu eenvoudig zien welke personen geen e-mailadres bezitten? Ook hiervoor hebben we een vaste filter aangemaakt namelijk "Leden zonder e-mailadres".  Leden zonder e-mailadres

Ik wil graag een lokale nieuwsbrief uitsturen naar alle contacten die zich hiervoor hebben opgegeven

Voor het uitsturen van een lokale nieuwsbrief hebben we een kenmerk (tag) aangemaakt "Nieuwsbrief - lokaal". Via dit kenmerk kunnen we alle leden en/of contacten identificeren die zich heeft ingeschreven voor de lokale nieuwsbrief. Dit kenmerk kan ook gebruikt worden bij het uitsturen van de communicatie. Dit is een kenmerk dat op afdelingsniveau kan worden toegevoegd en verwijderd bij een persoon. Ook de unsubscribe functionaliteit is hieraan verbonden. 

Wij hebben op het afdelingsniveau, op basis van dit kenmerk, een vaste filter gemaakt "Nieuwsbrief - Lokaal". Op deze manier kan je voor jouw afdeling de correcte personen bereiken. 

Hoe kan je dit kenmerk nu gebruiken in een e-mail? 
 • Bij het uitsturen van een communicatie kies je bij de stap "Recipients" > In filter > Nieuwsbrief - Lokaal
 • Dit zal ervoor zorgen dat alle mensen die voldoen aan de voorwaarden onder deze filter opgenomen worden in jouw e-mail. 

Ik wil graag mijn lokale mandatarissen zien op een lijst 

Om jouw lokale mandatarissen op een eenvoudige wijze op te lijsten hebben we een vaste filter aangemaakt. Via deze filter kan je jouw mandatarissen bekijken, kan je deze exporteren, contacteren en nog meer. 

 

Ik wil mijn bestuursleden zien op een lijst 

Om jouw lokale bestuursleden op een eenvoudige wijze op te lijsten hebben we een vaste filter aangemaakt. Via deze filter kan je jouw bestuursleden bekijken, kan je deze exporteren, contacteren en nog meer. 

Hoe maak ik een onderscheid tussen een nieuw lid toevoegen of een contact toevoegen?

NationBuilder laat ons toe niet enkel onze leden samen te brengen in een systeem, maar het laat ons ook toe om mensen bij te houden als contacten. Dit kan je doen door volgende stappen te volgen: 

 1. Je voegt een persoon toe aan NationBuilder net zoals je een nieuw lid zou toevoegen 
 2. MAAR: bij de custom fields vul je de gegevens niet in met betrekking tot het lidmaatschap en de startdatum van de afdeling
 3. Hierdoor blijven deze contacten buiten de radar van het nationale ledenbeheer en kan je deze personen gebruiken als contact zonder een lidmaatschap toe te kennen. 
   

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder