Sla navigatie over

“Vlaamse sociale partners rond de tafel brengen over stakingsrecht”

De federale onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over wat kan en niet kan bij sociale conflicten zijn afgesprongen. Vlaams Volksvertegenwoordiger Rik Daems vraagt daarom aan de Vlaamse minister van werk om de Vlaamse sociale partners rond de tafel te brengen in de hoop om hier wel een doorbraak te krijgen. “De publieke opinie in Vlaanderen aanvaardt niet dat men bij sociale conflicten bijvoorbeeld autosnelwegen blokkeert en de Vlaamse economie schade toebrengt. Er is een recht op staken, maar ook een recht op werken.”

Niet lijdzaam toekjjken

Nu de onderhandelingen over een nieuw zogenaamd “herenakkoord” zijn mislukt, wordt de roep luider om wetgevend op te treden groter. “Dat is echter een bevoegdheid van het federale parlement,” zegt Rik Daems. “Dat betekent echter niet dat Vlaanderen lijdzaam moet toekijken. Sociale conflicten die uit de hand lopen dreigen immers zware schade toe te brengen aan de Vlaamse economie.”

Daems vroeg daarom in het Vlaams Parlement aan de Vlaamse minister van werk om zelf ook een initiatief te nemen. “De voorbije maanden hebben we heel wat stakingen gekend waarbij het al te vaak uit de hand liep. Treinsporen en autosnelwegen werden geblokkeerd, zodat mensen die wel wilden werken, dat niet konden. De publieke opinie aanvaardt dat niet en daarom moet ook de Vlaamse regering de Vlaamse sociale partners rond de tafel te brengen.”

Minister zal initiatief nemen

De minister treedt Rik Daems bij en kondigde aan de Vlaams sociale partners uit te nodigen om een overleg te houden en na te gaan of ze geen afspraken kunnen maken waardoor de Vlaamse economie niet getroffen wordt bij sociale conflicten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder