Sla navigatie over

Wetsvoorstel Van Cauter minimale dienstverlening gevangenis: volgend jaar al in werking ?

Dinsdag 16 december zullen een aantal cipiers opnieuw het werk neerleggen. In dat geval moet de politie instaan voor de beveiliging van de gevangenissen. “Gezien dit geen kerntaak is van de politie, is hun dienstverlening beperkt tot het absolute minimum. Onvermijdelijk wordt het regime voor de gedetineerden dus verstrengd. Ze moeten quasi de hele dag op hun cel blijven; douches, overleg met advocaten en bezoekuren vallen weg; de rechtsgang wordt belemmerd omdat verdachten niet naar de rechtbank kunnen enzovoort”, aldus Van Cauter.
 
Het liberale Kamerlid diende in 2008 reeds een wetsvoorstel in dat het gevangenispersoneel een minimale dienstverlening oplegt in geval van staking. “Op die manier vermijden we dat het recht op veiligheid voor de bevolking, het recht op menswaardige behandeling en het recht op verdediging voor gedetineerden worden uitgehold.”
 
Bovendien is ook de budgettaire impact van het ontbreken van een minimale dienstverlening aanzienlijk. “In 2011 waren er 238 stakingen in gevangenissen. Daarbij werden 5.378 agenten ingezet. Het prijskaartje bedroeg 1.733.222 euro. Een aanzienlijke last dus op de begroting van Binnenlandse Zaken en geld dat in deze tijden ongetwijfeld nuttiger kan worden besteed.”
 
Deze continuïteit van openbare dienst in de gevangenissen is overigens conform het Europees Sociaal Handvest. Beperkingen op het stakingsrecht zijn volgens dat verdrag mogelijk om de rechten en vrijheden, de openbare orde en de volksgezondheid te beschermen. Van Cauter verwijst in dat kader ook naar de minimale dienstverlening die is opgelegd aan de politie. “Bovendien heeft het Europees Comité ter preventie van foltering en mensonwaardige behandeling België in gebreke gesteld. We moeten dus een minimale dienstverlening invoeren.”
 
Van Cauter kaartte haar wetsvoorstel deze week aan in de commissie Justitie tijdens de begrotingsbesprekingen. Minister van Justitie Geens liet weten dat hij reeds contact gehad heeft met de vakbonden over het thema, zoals het regeerakkoord ook voorschrijft. De bonden zouden niet onverdeeld positief, noch onverdeeld negatief gereageerd hebben op de vaststelling dat er een minimale dienstverlening moet komen. De minister uitte de ambitie om zo snel mogelijk, idealiter volgend jaar, tot een regeling te komen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder