Sla navigatie over

Open Vld lanceert congres “Voor een Vrij en Sterk Land”

Van 12 tot 14 mei organiseert Open Vld onder de titel ‘Voor een Vrij en Sterk Land’ het slotcongres in de reeks ‘Liberaal Vuur’. Plaats van het gebeuren wordt het legendarische Kuipke in Gent. Tijdens een driedaags congres worden nieuwe krijtlijnen getrokken voor het liberalisme in dit decennium. “Dit congres zal voorgezeten worden door vicevoorzitters Stephanie D’Hose en Jasper Pillen. In het kader van de vernieuwingsoperatie stelde ik hen vorig jaar aan. Ik heb alle vertrouwen in hun talent. We trekken de vernieuwing de komende tijd zeker nog verder door, maar dit congres gaat over inhoud. We zullen als liberalen nieuwe inhoudelijke lijnen trekken,” vertelt partijvoorzitter Egbert Lachaert.

“Op vrijdag starten we de werkzaamheden met een ideologisch deel. Wat zijn de uitdagingen voor liberalen in Europa in een tijd van radicalisme en extremisme? Dit deel wordt ingeleid door Europees Parlementslid Guy Verhofstadt en voorgezeten door partijvoorzitter Egbert Lachaert, Europees Parlementslid Hilde Vautmans en Internationaal Officier voor Open Vld Eva De Bleeker. Het belooft een interessante discussie te worden gezien het oprukkend extremisme in Europa. We moeten daartegenover een offensief liberaal verhaal plaatsen,” zegt Stephanie D’Hose.

Op zaterdag gaan we over naar de krijtlijnen van een liberaal verhaal die voor ons land relevant zijn de komende jaren. “Wij willen een sterk land, geen verdeeld land. Om een sterk België en sterk Vlaanderen te hebben, kunnen er echter veel zaken beter. Ook moet iedereen meedoen. We kunnen niet langer aanvaarden dat velen beslissen passief te blijven, niet werken en niet deelnemen aan de samenleving. Zo raken we er niet. Tot slot willen we als liberalen met ‘groene groei’ een eigen antwoord bieden op de klimaatuitdagingen,” legt Jasper Pillen uit.

Viceminister-president Bart Somers zal op zaterdag de inleiding tot de werkzaamheden geven met zijn kijk op de zaak. Bart Somers: “In 2022 werd er tijdens de voorbereidende deelcongressen al intens gedebatteerd, met een aantal scherpe stellingen en standpunten als uitkomst. Die vormen natuurlijk de basis voor de teksten van dit grote congres.” Na die inleiding zal het congres haar werkzaamheden in drie delen aanvatten, waarvoor telkens twee voorzitters per thema aangeduid zijn.

 

Al werkend hogerop

(voorzitters: Vincent Van Quickenborne en Maurits Vande Reyde)

“Een sterker land kunnen we alleen bereiken wanneer iedereen aan ons systeem bijdraagt,” zegt Vincent Van Quickenborne, die dit thema samen met Maurits Vande Reyde in goede banen leidt. “Daarom moeten we tijdens een vernieuwingscongres zeker bespreken hoe we iedereen aan boord krijgen en kunnen laten deelnemen aan onze samenleving.”

“Daarvoor moet werken beter lonen,” vindt Maurits Vande Reyde. “Het verschil tussen werken en niet werken moet groter worden. We bekijken welke hefbomen er zijn om dat verschil uit te diepen. Tegelijk kijken we ook naar hoe we de groep werkenden groter kunnen maken door mensen te betrekken die nu moeilijk de weg naar onze arbeidsmarkt vinden, zoals ouderen of mensen met een beperking.”

 

Een democratische doorstart

(voorzitters: Bart Somers en Alexia Bertrand)

“Ons land efficiënter en sterker maken, doen we niet door het af te breken,” zegt Bart Somers. “Uiteraard zijn er hervormingen nodig. Maar, die moeten op efficiëntie gericht zijn. Afbraakpolitiek en tactieken om dit land op te doeken zullen het geloof in de politiek niet herstellen.”

Betere samenwerking die tot betere resultaten kan leiden, moet het doel zijn van elke hervorming. “Een werkende democratie, een hervorming van onze politiek, burgerparticipatie, ervoor zorgen dat positief leiderschap wordt beloond, … zijn allemaal zaken die aan bod moeten komen,” vult Alexia Bertrand aan. “We moeten soms ook fierder durven zijn: als België zijn we al goed in heel wat dingen. Die troeven in onder meer onderwijs, technologie, research and development, … moeten we beter omkaderen en versterken.”

 

Groene groei

(voorzitters: Lydia Peeters en Willem-Frederik Schiltz)

“Liberalen staan voor een ambitieus en voluntaristisch klimaatbeleid,” zegt Lydia Peeters. “Tot nu toe lieten we het debat rond klimaatoplossingen te vaak aan links. Maar voor hen zit de enige oplossing in minder welvaart, minder groei en minder vooruitgang. Wij zijn daar de tegenpool van: door innovatie, onderzoek en geloof in onze mensen en bedrijven kunnen we die groei en zorg voor het klimaat samen laten gaan. We leggen de lat hoger om onze klimaatdoelstellingen te halen. Dat doen we niet met groene dromen maar met een blauw businessplan."

Voor liberalen is klimaat een kernthema. “De eerste liberale denkers legden daar al de fundamenten voor.” zegt de tweede thematrekker Willem-Frederik Schiltz. “Het gaat over de vrijheid van onze kinderen en kleinkinderen, over hun kansen om iets voor zichzelf en voor elkaar op te bouwen. Dat lukt alleen maar als je dogma’s laat varen en ondernemerschap inschakelt om de klimaatuitdaging aan te gaan. We hebben daarom nood aan een liberaal klimaatplan met wervende ideeën rond technologie, mobiliteit en economie.”

Op zondag wordt afgesloten met speeches van o.m. Eerste Minister Alexander De Croo. Het volledige programma kan u hier vinden: https://www.openvld.be/een_vrij_en_sterk_land.

 

Starturen congres:

Vrijdag:

  • onthaal: 18u30, start om 19uur.

Zaterdag: 

  • Start om 9uur.

Zondag:

  • Start om 10uur. 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder