Sla navigatie over

Brussel is een troef voor ons land. We zorgen er voor dat onze hoofdstad op een efficiënte en transparante manier bestuurd wordt. Dit kan door naar een echt stadsgewest te evolueren waarbij het beleidsmatig zwaartepunt bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt te liggen en de gemeenten zoveel mogelijk dienen te fuseren. We streven één politiezone voor Brussel na. We kiezen voor een bereikbare hoofdstad waar auto, fiets en openbaar vervoer perfect op elkaar aansluiten.

Open Vld is bij uitstek dé Nederlandstalige partij die consequent haar rol en verantwoordelijkheid opneemt ten aanzien van onze hoofdstad. Dit bewijst het belang dat we hechten aan de gang van zaken in Brussel. De Belgische staatsstructuur is niet altijd even voor de hand liggend, en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag daar niet de dupe van worden. Brussel is het Belgische uithangbord in Europa en de wereld, en verdient aandacht en goed beleid.

Onze complete plannen uit de doeken doen over het Brussels beleid zou onbegonnen werk zijn. Van welzijn, over milieu, naar onderwijs en veiligheid: net zoals Vlaanderen heeft Brussel daar een belangrijke rol in te vervullen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet de vrijheid krijgen om gewestelijke thema’s aan te pakken zonder stiefmoederlijke behandeling van bovenaf. De Gemeenschapsthema’s worden uiteraard gestuurd door de Gemeenschappen, maar ingevuld met expertise uit Brussel zelf, via de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Goed overleg en compromisvorming over de verschillende overheden en regeringen heen is onmisbaar. Brussel is geen tegenstander van Vlaanderen, maar de Vlaamse hoofdstad. Brussel maakt het zichzelf ook niet te moeilijk: wij kiezen voor één politiezone gestuurd door het Gewest.

Open Vld wil van Brussel de hoofdstad van de meertaligheid maken. Het rijkgevulde reservoir aan talentvolle en gemotiveerde ketjes kan zich pas ontplooien wanneer Brusselse jongeren op de arbeidsmarkt hun weg vinden. Meertaligheid kan daarbij helpen. De Brusselse metropolitane regio is een groot gebied met veel arbeidskansen, en deze niet invullen met Brussels talent zou een enorme gemiste kans zijn. Het Brussels Onderwijs is een belangrijke partner in dit verhaal. De capaciteit van het Nederlandstalig onderwijs moet omhoog, zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit.

Het Brussels potentieel benutten zal niet lukken zonder de verbindingen van en naar de hoofdstad te finetunen. De gezondheid van Brusselaars is belangrijk, en daarom moet het openbaar vervoer naar én in de hoofdstad ervoor zorgen dat de auto enkel voor essentiële verplaatsingen gebruikt wordt. Overstapparkings die aansluiten op een performant openbaar vervoersnet mét derde metrolijn zijn hierbij van groot belang. Wanneer Brussel goed ontsloten is naar de rand rond de stad toe, zal arbeidsmobiliteit toenemen en worden de mogelijkheden om de werkloosheid in de hoofdstad drastisch te verlagen drastisch opgeschroefd.

Brussel emancipeert: door meertaligheid, maar ook door inburgering. Door openheid, maar ook door het respecteren van de taalwetgeving. Nederlandstalige Brusselaars worden geholpen in het Nederlands, zonder de realiteit uit het oog te verliezen: Brussel is meertalig en het Nederlands is niet de dominante speler. Maar onverkort geldt: de overheid moet ten dienste staan van de burgers. Daar hoort dus bij dat de overheid de burger kan helpen in één van de landstalen. Meertaligheid bevordert bovendien de opwaartse sociale mobiliteit.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder