Sla navigatie over

TOEKOMSTVERKLARING - 2013

Antwoord

We leven in een geweldige tijd. Een tijd met steeds minder grenzen en steeds meer mogelijkheden. Het liberalisme streeft naar een zo groot mogelijke individuele vrijheid en rechtvaardigheid. De kern van het liberalisme is het recht op zelfbeschikking van elke mens. Iedere mens, ongeacht zijn afkomst, geslacht, geloof, nationaliteit, volk of ras, heeft het recht om zelf zijn of haar levensplan in te vullen, voor zover hij of zij geen schade toebrengt aan anderen. De wereld is vlakbij, de economie vertrekt lokaal en gaat globaal. We zijn uniek en tegelijk steeds meer met elkaar verbonden. We delen deze prachtige planeet met miljarden mensen vandaag en in de toekomst. Technologie en digitalisering veranderen ons leven en wij veranderen mee. Wij zijn vooruitgangsoptimisten. Wij geloven in de toekomst.
De Toekomstverklaring werd goedgekeurd in november 2013 na een driedaags congres in het Brussels Flagey-gebouw.

Lees hier de verklaring.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder