Sla navigatie over

Een eigen huis of appartement is de beste sociale bescherming. Om tegemoet te komen aan de huidige maatschappelijke tendensen, zoals gezinsverdunning en in het bijzonder de groeiende groep van kinderloze singles, nieuw samengestelde gezinnen en alleenstaande ouders, kiest Open Vld voor een vraaggericht woonbeleid dat rekening houdt met de veelheid aan samenlevingsvormen. Dit vraagt dat we als beleid anders moeten gaan denken over wonen en met structurele oplossingen moeten komen waarbij we nieuwe structurele oplossingen, zoals co-housing, verder moeten uitdenken.

EEN EIGEN WONING GEEFT VRIJHEID EN ZEKERHEID

Een eigen woning betekent vrijheid en zekerheid. We willen het verwerven van een eigen woning daarom blijven aanmoedigen. Wie een appartement of huis koopt om zelf in te gaan wonen, zal nog maar 3% in plaats van 6% registratierechten op die aankoop moeten betalen. Naast die daling voor gezinswoningen, is er nog een scherpere verlaging voor wie kiest voor een ingrijpende energetische renovatie. Voor die renovaties was het tarief al verlaagd naar vijf procent. Dat zal nu verder dalen naar amper 1% om zo de energetische renovaties de noodzakelijke impuls te geven.

Dankzij Open Vld werd in 2015 het verdeelrecht, de zogenaamde miserietaks, voor verdelingen en afstanden van onroerende goederen tussen ex-echtgenoten en ex-wettelijk samenwonenden teruggebracht van 2,5% naar 1%. De volgende stap is het algemene tarief op 0% zetten en zo het verdeelrecht afschaffen.

Het bedrag van het hypotheekrecht (het Vlaamse registratierecht van 1% geheven op het bedrag waarvoor de hypothecaire inschrijving wordt genomen) wordt bij energie-geïnspireerde leningen volledig kwijtgescholden.

 

KLIMAATNEUTRAAL

Tegen 2050 moeten onze woningen gemiddeld genomen klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat ze energiezuiniger moeten worden en de energie die ze nog nodig hebben moeten ze zelf opwekken. Energie die je niet gebruikt of zelf opwekt, is bovendien energie die je niet betaalt! We moeten de mensen aanmoedigen om volop in te zetten op energiezuinige investeringen. Ons woningpark is immers erg verouderd. Ongeveer de helft van de gebouwen in Vlaanderen werden vóór 1970 gebouwd. Om onze woningen tegen 2050 klimaatneutraal te maken, moeten we naar een renovatieritme van drie procent per jaar gaan (vandaag is dat nauwelijks 1%) en dit voor de komende jaren. Een ambitieus doel, maar één met potentieel een enorme impact. Want de gebouwen in Vlaanderen zijn goed voor niet minder dan 14 megaton CO2-uitstoot per jaar oftewel 30 procent van de totale Vlaamse broeikasgas-uitstoot (niet-ETS). De residentiële gebouwen nemen drie kwart van de gebouwenuitstoot voor hun rekening. Daar valt dus de meeste milieu- en energiewinst te boeken. We moeten dus ambitieus zijn en een versnelling hoger schakelen.

Dankzij Open Vld werd de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw van gebouwen uitgebreid tot het gehele Belgisch grondgebied. Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om woningen die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200m2. De looptijd van deze maatregel geldt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

 

EEN LEVENDIGE HUURMARKT

Huren moet opnieuw een positief en volwaardig alternatief voor de koopmarkt worden. Om het huuraanbod te vergroten is rechts- en investeringszekerheid noodzakelijk. We hebben de huurwaarborg opgetrokken van twee naar drie maand.

Door in te zetten op energiebesparende investeringen voor huurwoningen met een beperkte verhuurprijs, bijvoorbeeld via de huur- en isolatiepremie, zorgen we er voor dat huurwoningen energiezuiniger worden. Zo daalt ook de energiefactuur voor de huurders.

De uitbreiding van het aanbod zal niet enkel een positief effect hebben op de prijs en de kwaliteit van de huurwoningen maar ook op het antidiscriminatiebeleid. Zowel discriminatie als het verhuren van een energieverslindende woning moeten in de toekomst door een gepast woonbeleid ontmoedigd worden.

We stimuleren nieuwe woonvormen, zoals hamsterwonen, waarbij je een woning of appartement huurt met de optie om deze later te kopen. De reeds betaalde huurgelden worden dan in mindering gebracht van de aankoopprijs.

 

EEN MODERN WOONBELEID

Om tegemoet te komen aan de huidige maatschappelijke tendensen, zoals kleinere gezinnen en in het bijzonder de groeiende groep van kinderloze singles, nieuw samengestelde gezinnen en alleenstaande ouders, kiest Open Vld voor een vraaggericht woonbeleid dat rekening houdt met de veelheid aan samenlevingsvormen. Dit vraagt dat we als beleid anders gaan denken over wonen en met structurele oplossingen moeten komen waarbij we nieuwe structurele oplossingen, zoals co-housing, verder moeten uitdenken.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder