Sla navigatie over

Aandeel mensen met beperking bij Vlaamse overheid daalt

De Vlaamse sociale partners laten in een recent advies weten dat de Vlaamse overheid nog te weinig resultaat boekt bij het tewerkstellen van kansengroepen. “Zorgwekkend is vooral dat het aantal werknemers met een handicap of chronische ziekte bij de overheid er zelfs op achteruit gaat,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester. “Zonder ingrepen zal Vlaanderen haar streefcijfers voor 2020 niet halen en dat is onaanvaardbaar. De overheid vervult een voorbeeldfunctie en daarom moet ze een tandje bijsteken.”

De SERV doet in haar advies verschillende aanbevelingen, zoals het inzetten op studentenjobs en stages voor kansengroepen. De SERV stelt ook voor om specifiek voor mensen met een handicap het streefcijfer nog te verhogen van 3 naar 3,5% omwille van een nieuwe, ruimere definitie die nu gehanteerd wordt. “De voorbije jaren werden al heel wat initiatieven genomen om kansengroepen meer kansen te geven bij de Vlaamse overheid. Maar deze cijfers tonen aan dat er nog werk aan de winkel is,” zegt Marnic De Meulemeester, die minister Homans hierover ondervroeg in het Vlaams parlement.

Voorbeeldfunctie

De minister erkende dat het aandeel van mensen met een beperking bij de Vlaamse overheid licht is gedaald: van 1,38% in 2013 naar 1,345% in 2014. Ze hoopt echter dat de hervorming van de rendementsondersteuning, die einde 2015 werden doorgevoerd, ertoe zal leiden dat dit aandeel opnieuw zal stijgen. Ook hoopt ze dat ook de private sector meer inspanningen zal leveren om mensen met een handicap aan een job te hepen.

De Meulemeester benadrukt echter de voorbeeldfunctie van de overheid. “Als we zelf niet in staat zijn om voldoende mensen met een beperking een job te geven, met welke geloofwaardigheid kunnen we dan van bedrijven vragen om dit te doen? Terwijl een job voor al deze mensen juist de beste manier is om zelfredzaam te zijn, om het heft in eigen handen te nemen en niet afhankelijk te zijn van een uitkering.” Open Vld rekent er daarom op dat er een tandje wordt bijgestoken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder