Sla navigatie over

Vlaams minister Peeters ondersteunt #IKFIETSNAARHETWERK-DAG!

Op 25 april is het #IKFIETSNAARHETWERK-DAG, georganiseerd door Cyclis. Uit het laatste Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen blijkt dat bijna 22% van de woon-werk verplaatsingen met de fiets gebeurt (waarvan 12,3% met de gewone fiets, 8,8% met de elektrische fiets en 0,7% met de speedpedelec). De gemiddelde woonwerkafstand bedraagt 19,7 km. “Binnen datzelfde onderzoek zien we ook dat bijna 25% van de mensen op minder dan 5 km van het werk woont en 45% op minder dan 10 km. Deze cijfers tonen aan dat het fietsaandeel nog een groot potentieel heeft en dat willen we verder stimuleren via investeringen in veilige en comfortabele fietsverbindingen en via sensibiliseringsacties. Zo werd er deze legislatuur jaarlijks gemiddeld genomen budget vastgelegd voor 400 km aan fietsinfrastructuur”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Vlaanderen zet in op een toekomstgericht fietsbeleid en een gedragswijziging richting duurzame vervoermiddelen. De nieuwe Vlaamse Fietsambitie van minister Peeters heeft als doelstelling dat de Vlaming in 2040 spontaan kiest voor de fiets en vlot schakelt tussen andere duurzame vervoermiddelen, zoals (elektrische) deelsystemen of het openbaar vervoer.

Om het fietsgebruik te stimuleren heeft het investeringsritme voor fiets een serieuze boost gekregen onder Vlaams minister Peeters. Zo werd er deze legislatuur meer dan 1,4 miljard euro geïnvesteerd (vorige legislatuur (2014 – 2019) bijna 680 miljoen euro). Met dat budget zal er meer dan 1.600 km aan fietspaden worden vernieuwd of aangelegd. Afgelopen jaren werd er dan ook een recordaantal aan projecten aanbesteed, van fietspaden en -snelwegen tot fietsbruggen en -tunnels en schoolroutes langs gewest- en gemeentewegen.

“We werken hard op het terrein en de realisaties worden duidelijk zichtbaar in Vlaanderen. De kwaliteit van de fietspaden neemt toe en met de lopende en toekomstige fietsprojecten, zal deze alleen nog maar verder stijgen. Kwaliteitsvolle infrastructuur is een basisvereiste voor veilig fietsverkeer en daarom moeten we het huidige investeringsritme verder aanhouden. De versnelling werd deze legislatuur ingezet en we blijven tal van maatregelen nemen die ervoor moeten zorgen dat fietsen veiliger en comfortabel wordt”, aldus minister Peeters.

Kwaliteitsvolle en veilige fietsverbindingen naar werk

In de woon-werkverplaatsingen spelen fietssnelwegen een belangrijke rol. Minister Peeters trok daarom het budget van het Fietsfonds voor de provincies en de lokale besturen op met 50%. Daarnaast werd bij de laatste oproep van het Pendelfonds (financiële ondersteuning voor duurzaam woon-werkverkeer) gefocust op de aantakking van bedrijven op nabijgelegen fietssnelwegen.

“Door de stijgende populariteit van de elektrische fiets is de gemiddelde afstand die we met de fiets afleggen om naar het werk te gaan gestegen naar 8 km. Voor dergelijke afstanden wordt vaak gebruik gemaakt van fietssnelwegen. Die snelle en vlotte fietsverbindingen, die de afgelopen jaren in een snel tempo werden aangelegd, scheppen mogelijkheden voor bedrijven om hun werknemers actiever en gezonder naar het werk te krijgen”, besluit minister Peeters.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder