Sla navigatie over

Herkeuring bij erkende herstellers goedgekeurd in Commissie Mobiliteit en Openbare Werken

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters heeft de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken het ontwerpdecreet om herkeuringen bij erkende herstellers te laten uitvoeren goedgekeurd. Minister Peeters is tevreden met deze volgende stap in de hervorming van de autokeuringen. “De hervormingen focussen zich op efficiëntie en klantvriendelijkheid. Voor mij staat een kwalitatieve dienstverlening voor de burger centraal zonder daarbij in te boeten op objectiviteit, kwaliteit of verkeersveiligheid. Met het ontwerpdecreet willen we enerzijds de druk op de erkende keuringsinstellingen laten afnemen en anderzijds de klant tijdswinst laten boeken. Dankzij dit proefproject moet men immers niet opnieuw naar de keuring nadat bepaalde gebreken werden vastgesteld. Zowel herstelling als herkeuring kan bij een erkende hersteller gebeuren", aldus minister Peeters.

Met het ontwerpdecreet wordt een proefproject voorzien van vijf jaar, met de mogelijkheid om met vijf jaar te verlengen, waarbinnen het mogelijk is om bepaalde herkeuringen te laten uitvoeren door erkende keurders bij erkende herstellers in plaats van bij de keuringsinstelling. Daarnaast zal het ook mogelijk worden voor de keuringsinstellingen om kleine herstellingen uit te voeren.

Het ontwerpdecreet focust op herkeuringen die de meeste capaciteitswinst opleveren en tegelijk ook door zoveel mogelijk herstellers uit te voeren zijn. In eerste instantie zullen herkeuringen in aanmerking komen waarvoor geen meettoestellen nodig zijn, zodat de hersteller zich ook niet moet bekommeren om de investering, onderhoud, ijking of kalibratie. Het gaat dan voornamelijk over gebreken aan banden, spiegels, lichten en ruiten. Daarnaast kunnen ook herkeuringen, waarvoor wel meettoestellen (zoals afstelling van dimlichtknoppen) nodig zijn, onder het proefproject vallen. Denk hierbij aan de afstelling van de dimlichtkoplampen. Al deze principes zullen nu worden omgezet in een uitvoeringsbesluit.

Vlaams minister Lydia Peeters rekent erop dat, eenmaal het systeem op kruissnelheid, ongeveer 300.000 herkeuringen kunnen verschuiven van de keuringsinstellingen naar erkende herstellers. De minister heeft afgelopen weken al verschillende keren overlegd met alle stakeholders in functie van een voor alle partijen aanvaardbaar uitvoeringsbesluit, dat intussen ook werd afgerond en zo snel als mogelijk aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

“We zetten door met de broodnodige hervorming van de autokeuring in Vlaanderen. Samen met de eerder genomen maatregelen, zoals de uitbreiding van de periodiciteit, zorgen we er niet alleen voor dat wachtrijen binnenkort verleden tijd zijn, maar nemen we vooral veel ergernis weg bij de burger. Het systeem wordt immers veel logischer door herstelling én herkeuring in één beweging mogelijk te maken. Bovendien zal het op bepaalde plaatsen, dankzij het eerder goedgekeurde systeem van de decentrale keuringen, ook mogelijk worden om zelfs de periodieke keuring bij de garage te laten plaatsvinden. Dan gebeurt de keuring wel nog door een keurder die verbonden is aan een erkende instelling”, aldus minister Peeters.
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder