Sla navigatie over

Gwendolyn Rutten: “Komende legislatuur ruim 200 lokale mandatarissen minder”

Elke zes jaar, in aanloop naar de lokale verkiezingen, wordt het aantal lokale mandatarissen per gemeente of stad herberekend op basis van het aantal inwoners. De Vlaamse regering bevestigt vandaag het aantal mandatarissen vanaf 1 januari 2025. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten: “De komende legislatuur zijn er 221 lokale mandatarissen minder. Dat heeft vooral te maken met onze 13 nieuwe fusiegemeenten. Voor 50 Vlaamse gemeenten zien we een toename van het aantal mandatarissen, op basis van het toegenomen aantal inwoners.”  

Het Decreet Lokaal Bestuur regelt de berekening van het aantal lokale mandatarissen. Het gaat zowel om het aantal schepenen, als het aantal gemeenteraads-, districts- en OCMW-raadsleden. Wat het aantal schepenen betreft is decretaal bepaald dat er naast de burgemeester minimaal 2 en maximaal 9 schepenen mogen zijn. In een fusiegemeente kan dat aantal tijdelijk worden verhoogd met maximaal 2 schepenen boven het berekende aantal. In aanloop naar elke nieuwe legislatuur bevestigt de Vlaamse regering dat aantal telkens op basis van de bevolkingscijfers.  

Op 1 januari 2024 telde Vlaanderen 6.815.968 inwoners. In 2018 waren dat er nog 6.546.785. Op zes jaar tijd een aangroei van bijna 4 procent

Toename van het aantal mandatarissen

Verspreid over heel Vlaanderen komen er in 50 gemeenten alles samen 120 mandatarissen bij. De grootste stijger zit in Vlaams-Brabant: verspreid over 14 gemeenten komen er in totaal 33 extra mandatarissen bij, bij wie 5 schepenen.

In Oost-Vlaanderen komen er in 12 gemeenten in totaal 32 mandatarissen bij, bij wie 4 schepenen.

In de provincie Antwerpen zien we een stijging met 27 mandatarissen, van wie 3 extra schepenen. West-Vlaanderen telt 18 nieuwe mandatarissen verspreid over 9 gemeenten, bij wie 2 schepenen. Limburg is de hekkensluiter met 10 nieuwe mandatarissen, maar dat zijn enkel gemeente- en OCMW-raadsleden, nergens komt er een nieuwe schepen bij.

In de stad Antwerpen waarvan Borsbeek een nieuw district wordt komen er wel 17 nieuwe districtsraadsraadsleden bij: 15 voor Borsbeek, en 2 voor Hoboken (op basis van bevolkingscijfers).

Afname van het aantal mandatarissen

De afname van het aantal mandatarissen zien we logischerwijze in de 13 nieuwe fusiegemeenten. In totaal verdwijnen daar 351 mandatarissen: 16 schepenen, 247 gemeenteraadsleden en 88 leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

In de 7 fusiegemeenten die vorige legislatuur zijn opgericht, verdwijnen er ook opnieuw 7 schepenambten. In totaal gaat het dus om 358 mandaten minder ten opzichte van de legislatuur 2018-2024.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Gwendolyn Rutten: “Elke zes jaar is het een interessante oefening om te zien in welke provincie de bevolking is aangegroeid, en wat dat betekent voor onze lokale vertegenwoordiging. Ook zie we dat de nieuwe fusiegemeenten een grote verschuiving teweeg brengen in onze lokale besturen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder