Sla navigatie over

“Afschaffing vestigingswet is goed voor consument”

De Vlaamse Regering heeft vandaag tijdens de ministerraad een visienota goedgekeurd die de vestigingswet grotendeels afschaft. Vlaams Volksvertegenwoordiger Daniëlle Vanwesenbeeck is tevreden: “Open Vld heeft er steeds voor gepleit om de vestigingswet zoveel mogelijk af te schaffen. Het is goed dat de minister nu ook voor deze weg kiest.”

De Vestigingswet legt allerhande voorwaarden op aan wie een bepaald beroep wil uitoefenen. Het gaat daarbij om de zogenaamde beschermde of gereglementeerde beroepen. Wie het beroep van kapper, tandtechnicus of opticien wil uitoefenen, bijvoorbeeld, moet daarvoor de juiste diploma’s en vergunningen kunnen voorleggen.

Onlangs raakte echter bekend dat die voorwaarden niet gelden voor andere Europese burgers, want sinds maart is een Europese richtlijn van kracht die stelt dat wie in een EU-land een beschermd beroep mag uitoefenen, dat ook elders binnen de EU moet kunnen. Burgers uit landen die geen vestgingswet (meer) kennen, zoals bijvoorbeeld Nederland, zijn dus in het voordeel. “Het gevolg was dat bijvoorbeeld een Vlaamse schoonheidsspecialiste eerst een opleiding moest volgen van 3 jaar, terwijl een Nederlander dit beroep in Vlaanderen kon uitoefenen zonder opleiding,” zegt Vanwesenbeeck.

Lat voor iedereen naar omlaag, niet omhoog

In een reactie hierop gaf minister Muyters aan dat de buitenlanders zich ook zullen moeten houden aan de voorwaarden van de vestigingswet. Open Vld ging hier niet mee akkoord. “Wij pleiten al jaren voor de afschaffing van de vestigingswet,” zegt Vanwesenbeeck. De laatste afschaffing van de vereiste beroepsbekwaamheden vond plaats in 2005, onder toenmalig staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne. Toen werden de diplomavereisten afgeschaft voor een aantal beroepen zoals molenaar, fotograaf en horlogemaker. “We vroegen daarom aan de minister om op die weg verder te gaan. In plaats van de huidige voorwaarden te willen opleggen aan de buitenlanders, is het beter die voorwaarden zelf onder de loep te nemen en waar nodig versoepelen of zelfs afschaffen,” aldus Vanwesenbeeck. “De lat moet voor iedereen naar omlaag, niet omhoog.”

En dat is wat nu gebeurt. De Vlaamse regering keurde vandaag de visienota goed over de opheffing van koninklijke besluiten over de beroepsbekwaamheden van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of  traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorging, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager en over de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen. 

Daniëlle Vanwesenbeeck is dan ook verheugd. “Met haar beslissing zal de markt voor heel wat beroepen echt vrij worden gemaakt. Dit zal leiden tot meer ondernemers in Vlaanderen omdat een belangrijke drempel verdwijnt. Voorbeelden in het buitenland tonen aan dat dit ook goed is voor de consument, want meer concurrentie leidt automatisch tot lagere prijzen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder