Sla navigatie over

Begrotingscontrole: Open Vld drukt extra vrijheid en extra hervormingen door

Pact voor jobs : we gaan voluit voor meer vrijheid

Voor Open Vld volstond het niet dat de cijfertjes klopten. Daar moesten extra hervormingen achter zitten. Zo had voorzitter Gwendolyn Rutten gepleit voor een heuse Job Act, een pact voor jobs, en die is ook uit de bus gekomen. De grote lijnen:

  • De 38-urenweek wordt geannualiseerd. Zo kunnen werkgever en werknemer in onderling overleg de arbeidsduur flexibeler gaan verdelen over het jaar. Dat wil zeggen dat je niet elke week exact 38 uur moet werken, maar dat je soms meer en dan weer minder kan werken. Zo kunnen werkgevers én werknemers het aantal gewerkte uren beter afstemmen op de werkelijke werklast. Bekijk hier alvast een voorbeeld in een filmpje. 

 

Concreet:

Wat verandert is dat tot nu toe elke werkweek 38u moest bedragen, terwijl men nu kan kiezen voor meer vrijheid. De arbeidstijd wordt voortaan per jaar bepaald om zo gemiddeld tot 38u per week te komen. Tegelijk blijven er maxima van 9u per dag en 45u per week. Wijzigingen in uurroosters gebeuren via overleg tussen werknemers en werkgevers. Daarbovenop kan er in sociaal overleg op sectoraal niveau nog meer flexibiliteit afgesproken worden.

De informele afspraken die soms al bestonden, worden hier dus net in een kader gegoten. De overheid maakt deze soepelere, vrijere regelingen mogelijk door ze te formaliseren.

Daarnaast kan er vanaf volgend jaar op sectoraal niveau onderhandeld worden over de combinatie arbeid-gezin, dan hebben we het bijvoorbeeld over glijdende werktijden, occasioneel telewerk, of het opsparen van vakantie. Kortom, meer maatwerk, meer vrijheid.

  • Een betere werk/gezin balans. De flexibele werkweek laat mensen bijvoorbeeld toe om wat meer te werken tijdens het schooljaar, en wat minder tijdens de grote vakantie. Of denken aan gescheiden ouders, die om de week de kinderen opvangen en dan wat vroeger willen stoppen. Verder kunnen collega’s elkaar verlofdagen schenken, en wordt het kader voor de uitbetaling van overuren versoepeld. Ook glijdende werkuren en opleiding op het werk worden bevorderd.
  • Hervorming ambtenarenpensioen. Dat wordt meer in overeenstemming gebracht met het privéstelsel.
  • Actieplan arbeidsongeschiktheid. Mensen mogen niet botweg worden afgekeurd voor de arbeidsmarkt. Daarom worden werkgevers en werknemers geresponsabiliseerd en komt er een gerichte herkeuring voor arbeidsongeschikten. We bieden een re-integratietraject op maat om mensen sneller weer aan het werk te krijgen.

 

We gaan voluit voor de nieuwe economie

Mensen die diensten leveren via een app of een digitaal platform in de deeleconomie zullen voortaan lagere lasten betalen. Minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo wil met de nieuwe maatregel de groei van de nieuwe economie extra ondersteunen. Steeds meer mensen leveren als mini-ondernemer via apps of digitale platformen diensten aan andere particulieren. Er komt nu een eenvoudige en transparante regeling

  • Vandaag worden de meeste activiteiten in de deeleconomie getaxeerd aan 33 procent. Dat is veel te hoog voor de diensten in de deeleconomie. De volgende weken wordt de precieze inkomensdrempel vastgelegd waarvoor een lage belastingvoet zal gelden. Daarbij wordt ook gekeken naar de eventuele impact op de financiering van de sociale zekerheid.
  • Ook zal de fiscale informatiestroom worden omgedraaid.  Concreet zal er een bronheffing gelden waarbij de digitale platformen de informatie zullen doorspelen aan de fiscus, net zoals werkgevers dat vandaag doen voor werknemers.
  • Voor mensen die in de deeleconomie willen bijklussen zal de administratieve last minimaal zijn. Ze zullen niet moeten voldoen aan de inschrijvingsverplichtingen bij de KBO en het verplicht btw-nummer.

 

We pakken ongezonde tabakverslaving en sociale dumping aan

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, heeft van de begrotingscontrole gebruik gemaakt om haar anti-rookbeleidsplan voor te stellen: “We vertrekken van de gezondheidsdoelstelling dat we het aantal rokers tegen 2018 onder de 17% willen brengen en we realiseren dit plan stapsgewijs.” In het kader van de budgetcontrole voert de minister in overleg met het Parlement onder andere het rookverbod in de auto met kinderen en meer controles in.

Op initiatief van staatssecretaris Bart Tommelein en minister Willy Borsus extra maatregelen beslist in de strijd tegen sociale dumping. De maatregelen moeten 25 miljoen euro extra opbrengen in 2016 en 50 miljoen euro in 2017. ‘Met een deel van de meeropbrengst van 2015 versterken we onze inspectiediensten. Tien procent van de 42 miljoen euro die we vorig jaar extra binnenhaalden wordt geherinvesteerd. We werven extra inspecteurs aan, we voeren de strijd tegen schijnzelfstandigheid op en we versterken het meldpunt sociale fraude’ aldus Tommelein en Borsus.

Tevreden voorzitter

We geven mensen extra vrijheid en stimuleren de economie. Dat is de ambitie voor een vrijheidspartij en met deze hervormingen maken we die opnieuw waar." reageert voorzitter Gwendolyn Rutten op het begrotingsakkoord van de regering Michel I. "Onze prioriteiten, jobcreatie en een gezonde sociale zekerheid, zitten stevig verankerd in het akkoord. Dat zijn meteen ook twee garanties dat de burger erop vooruit zal gaan."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder