Sla navigatie over

Bijkomende nationale en internationale acties tegen sociale fraude

– Het Plan voor eerlijke concurrentie in de land- en tuinbouw zal integraal uitgevoerd worden. Daarin is onder meer sprake van de ontwikkeling van een app [email protected] op het vlak van gelegenheidsarbeid, maar ook van meer transparantie op het vlak van loon en huisvesting, van bilaterale akkoorden met de buurlanden over grensarbeid, enz.

– Er zullen dit jaar, samen met de sociale partners, ook bijkomende acties voor meer eerlijke concurrentie genomen worden in de metaalsector en in de begrafenissector

– Er komt een versterking van de kunstenaarscommissie om het oneigenlijk gebruik van kunstenaarskaarten tegen te gaan

– De apps correcte ondernemer en correcte werknemer, die deze maand operationeel werden, moeten leiden tot minder inbreuken

– Er komen 1.000 extra SIOD-controles in de strijd tegen zwartwerk en sociale dumping, fictieve statuten en domiciliefraude

– Er komt een actieplan over de samenwerking tussen justitie en de sociale inspectiediensten, om de acties in de bouwsector, transportsector,… maximaal op elkaar af te stemmen

– Er zal verder ingezet worden op bilaterale akkoorden met andere Europese lidstaten, om de detacheringsfraude via een versterkte gegevensuitwisseling samen aan te pakken

Staatssecretaris De Backer is tevreden met de goedkeuring van deze bijkomende initiatieven: “De strijd tegen sociale fraude en sociale dumping is een voortdurende strijd met meerdere stakeholders. Het grootschalig Europees gerechtelijk onderzoek in de transportsector van deze week toont aan dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Ik ben blij dat de sociale partners, de inspectiediensten en de regering in verschillende sectoren aan hetzelfde zeel trekken om de oneerlijke concurrentie verder tegen te gaan. Met bijkomende preventieve en repressieve acties op nationaal en internationaal vlak en een versterkte samenwerking met justitie zullen we opnieuw concrete stappen vooruit zetten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder