Sla navigatie over

Ceysens verwelkomt bijkomende initiatieven om e-commerce te stimuleren

De digitalisering is niet te stoppen. Overheden, bedrijven en burgers moeten hierop anticiperen. Ons land doet dat niet slecht. Op basis van EU-statistieken blijkt dat we op plaats 8 van de 27 staan. “Dat kan en moet natuurlijk wel beter”, zegt Patricia Ceysens. “Uit de studie blijkt dat we vooral op vlak van arbeidsmarkt een serieuze tand moeten bijsteken. Onze arbeidsmarkt is te weinig flexibel. Daardoor komen vooral ouderen en mensen met een migratieachtergrond moeilijk aan de bak. Zo liepen we al 30.000 jobs mis in de sector van de e-commerce.”

 

Op aandringen van Open Vld heeft de regering nachtarbeid mogelijk gemaakt in de e-commerce. Maar toch blijft vandaag het akkoord van vakbonden nodig. “Ik denk dat we meer ambitie moeten tonen. We hebben nood aan een verdere versoepeling van het arbeidsrecht.”

 

Minister van Werk Peeters was het eens met de stelling dat de e-commerce belangrijke groeikansen biedt aan onze economie en arbeidsmarkt. Hij kondigde aan dat de regering werk zal maken van twee bijkomende initiatieven. Enerzijds wil hij een flexibeler juridisch kader voor e-commerce voorzien, anderzijds mikt hij op een gerichte loonkostverlaging voor de sector.

 

Ceysens reageert tevreden en kijkt uit naar de concrete voorstellen van de regering. “Bijkomende initiatieven zijn nodig. Momenteel exporteren we nog te veel onze koopkracht én jobs naar het buitenland, omdat we hier de kansen op vlak van e-commerce laten schieten.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder