Sla navigatie over

Commissie keurt afslanking provincies goed

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord zullen de provincies enkel nog bevoegd zijn voor de zogenaamde ‘grondgebonden bevoegdheden’. "De andere bevoegdheden, zoals welzijn, jeugd, sport en cultuur, zullen worden overgeheveld naar ofwel de gemeenten, ofwel Vlaanderen," legt Vlaams Volksvertgenwoordiger Marnic De Meulemeester uit. "Het gaat om ene belangrijke stap in de afslanking van de provincies."

Fiscaal neutraal

Omdat de provincies minder bevoegdsheden zullen hebben, worden ook hun belastinginkomsten ingeperkt. "De provinciale opcentiemen op de onroerende voorheffing worden drastisch verlaagd," zegt De Meulemeester. Om de overgedragen provinciale taken en instellingen te kunnen blijven financieren, wordt de Vlaamse basisheffing verhoogd. "Als Open Vld hebben we er steeds over gewaakt dat dit voor de burger een nulopearie is en dus zeker geen belastingverhoging," aldus De Meulemeester. "Minder overheid, minder structuren en toch hogere bealstingen, dat zou de wereld op zijn kop zijn."

Minder politieke mandaten

Met de afslanking van de provincies wordt een eerste stap gezet in het verminderen van overheidsstructuren. "Ook het aantal provinciale politieke mandaten wordt verminderd. Het aantal provincieraadsleden wordt gehalveerd en het aantal Bestendig Afgevaardigden beperkt tot 4 per provincie," zegt Mercedes Van Volcem, voorzitter van de commissie Binnenlands Bestuur. ‘Hiermee geeft de politiek een duidelijk signaal dat ze ook bespaart bij zichzelf."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder