Sla navigatie over

Dewael: “Over Europese waarden onderhandelen we niet, zeker niet op tapijtenmarkt Istanbul”

Afgelopen weekend bereikte de EU een ontwerpakkoord met Turkije dat de basis zou vormen voor de Europese top van komende week. Daarin werden afspraken gemaakt om de vluchtelingenstroom naar Griekenland te stoppen, in ruil voor onder meer financiële steun voor de opvang in Turkije en toetredingsonderhandelingen.

 

Kamerfractieleider Dewael: “Ik ben altijd een Europese believer geweest. De Europese samenwerking biedt een grote meerwaarde aan kleine en grote landen. Ja, de uitbreiding ging snel, zonder dat de noodzakelijke verdieping van de unie volgde. Ja, we hebben de kar voor het paard gespannen met eerst onze binnengrenzen af te schaffen zonder de buitengrenzen af te dwingen. Maar zij die menen dat de oplossing erin bestaat om ons terug te trekken achter onze eigen landsgrenzen, dwalen.”

 

Volgens Dewael kunnen de lidstaten de migratiecrisis enkel het hoofd bieden door stappen vooruit te zetten: “We moeten binnen de EU zorgen voor een uniforme toepassing van de conventie van Genève, en dit aan onze buitengrenzen die we samen verdedigen. Daarnaast moeten we zorgen voor een billijke spreiding van de opvanginspanning.”

 

Dewael hekelt dat de Europese leiders net het tegenovergestelde dreigen te doen: “In plaats van het probleem Europees aan te pakken, lijken ze nu het probleem uit te besteden aan Turkije. Dat is een zwaktebod. Turkije wordt dan plots de behoeder van de conventie van Genève, een land dat het de laatste tijd niet nauw neemt met politieke rechten, minderheden, persvrijheid… Over onze Europese basiswaarden mogen we niet onderhandelen, zeker niet op de tapijtenmarkt van Istanbul”, zei de fractieleider ferm.

 

Onderhandelingen met Turkije zijn natuurlijk nodig, maar Europa moet zelf ook stappen vooruit zetten. “Wat mij betreft is tijdens deze onderhandelingen het lidmaatschap van Turkije op dit ogenblik niet aan de orde. Alle centen moeten ook naar de opvang voor vluchtelingen gaan”, besloot Dewael.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder