Sla navigatie over

Dewael: “Sociaal akkoord versterkt koopkracht én competitiviteit bedrijven”

De werkgevers- en werknemersorganisaties bereikten gisterenavond binnen de Groep van 10 een interprofessioneel akkoord. Dit en volgend jaar zullen de lonen met 1,1% mogen stijgen, bovenop de maximale indexering van 2,9%. Dat wil zeggen dat de lonen tot wel 4% kunnen stijgen. De Kamer debatteerde vanmiddag over het interprofessioneel akkoord.

 

We komen uit een periode van aangehouden loonmatiging. De vorige regering Di Rupo voerde in 2012 een loonstop in en deed een verdoken indexsprong. Ook deze regering hield de lonen onder controle. Patrick Dewael: “Dat was nodig omdat onze bedrijven kampten met een verstikkende loonhandicap van 16%. Ze konden niet meer concurreren met het buitenland, waardoor jobs verloren gingen. Daarom werkten we de loonhandicap ten opzichte van het jaar 1996 volledig weg en stemmen we binnenkort een wet die toekomstige ontsporingen tegengaat. Ook dit loonakkoord zal de lonen niet laten ontsporen, omdat de lonen in onze buurlanden nog sneller stijgen. De absolutie loonhandicap neemt dus verder af.”

 

De liberale fractieleider stelt vast dat het relancebeleid van de regering met lastenverlagingen werkt. “Bedrijven die opnieuw competitief zijn, die groeien ook, die creëren jobs. Er kwamen al 100.000 banen bij. En bedrijven die groeien, kunnen ook hogere lonen betalen. Dit beleid is dus ook goed voor de werknemers: zij zullen nu dus tot 4% meer verdienen. Dit komt bovenop de koopkrachtverhoging van de taxshift, die al 1,4% bedraagt.”

 

Minister van Werk Kris Peeters bevestigde dat dit akkoord een evenwicht lijkt gevonden te hebben tussen het verhogen van de koopkracht en de concurrentiekracht. Het biedt juridische stabiliteit voor werkgevers en werknemers.

 

Tot slot is dit akkoord ook een goede zaak voor de sociale partners zelf. “Ze hebben bewezen dat ze nog in staat zijn om akkoorden te sluiten. Akkoorden over de centen, maar ook over de modernisering van onze arbeidsmarkt. Denk aan burnouts, de digitalisering, het mobiliteitsbudget, het uitdoven van brugpensioen… De regering mag niet op haar lauweren rusten. Het is nu zaak voor de regering om haar hervormingen verder te zetten in dit klimaat van sociale vrede”, besloot Dewael.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder