Sla navigatie over

Federale begrotingscontrole: Voluit voor jobs en groei!

"Dat gebeurt nu: we trekken geld uit voor de geestelijke gezondheidszorg zodat niemand in de kou blijft staan. Daarnaast kiezen we resoluut voor een groei-economie: start ups krijgen fiscale voordelen, er komt een flexibele arbeidsmarkt en we zetten voluit in op jobs. Bovendien zijn er geen nieuwe belastingen voor wie werkt of onderneemt en komen we ons engagement tegenover Europa na. Open Vld is erg tevreden over het geleverde teamwerk. Besturen doe je met respect voor elkaars gevoeligheden."

Enkele maatregelen voor groei en jobs

Dankzij de liberalen besliste de federale regering het voorbije weekend bovendien over een aantal belangrijke economieversterkende maatregelen:

 • Het grootste pakket gaat naar start-ups. Die krijgen, via een tax shelter, een gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van bedrijfsvoorheffing. Er komen ook fiscale incentives voor crowdfunding, lagere loonkosten door uitstel van bedrijfsvoorheffing op lonen en het goedkoper maken van digitale investeringen door een uitbreiding van de eenmalige investeringsaftrek.
   
 • Nachtarbeid voor e-commerce zal binnenkort mogelijk zijn. We betrekken de sociale partners bij het overleg en maken zo ons land competitief op vlak van e-commerce.
   
 • Via de flexi-jobs en goedkope overuren, wordt bijverdienen flexibel en goedkoop. We maken een nieuw loonbegrip mogelijk: de flexi-job. Wie in zo’n job werkt, krijgt zijn netto verloning, terwijl de werkgevers slechts 25%  werkgeversbijdrage betaalt. Iedereen die minstens 4/5 werkt, kan in de horeca zo’n flexi-job doen.
   
 • We trekken de overuren in de horeca op en maken het bijzonder aantrekkelijk om overuren te presteren: netto wordt gelijk aan bruto voor overuren. Deze goedkopere overuren voor vast personeel zijn dé bekommernis van de horeca en worden nu door Open Vld mogelijk gemaakt.
   
 • Via lage loonkosten verhogen we de kansen van laaggeschoolde jongeren op de arbeidsmarkt.

 

Bruto = netto voor overuren in horeca

Voor voltijdse horeca-medewerkers die overuren maken geldt binnenkort bruto is gelijk aan netto. Dat heeft het federale kernkabinet vandaag vrijdag beslist onder impuls van de liberalen. Zowel werknemers als werkgevers varen wel bij het nieuwe systeem: werknemers zullen aan overuren meer overhouden dan vandaag en werkgevers zullen geen bijdragen moeten betalen.

Het nieuwe, eenvoudige systeem komt bovenop de flexi-jobs voor mensen die willen bijverdienen in de horeca. Bart Tommelein, staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude: “Als je minstens vier vijfde werkt bij een andere werkgever, zal je makkelijk kunnen bijverdienen in de horeca. Werkgevers kunnen een eenvoudig systeem gebruiken: het nettoloon plus 25% bijdragen op dat loon. Zo blijven ook de belangrijkste sociale rechten gegarandeerd, ook in flexijobs."

Alexander De Croo, vicepremier: “Onder impuls van de liberalen komen er in de horeca dus twee eenvoudige systemen die goedkoper zijn voor werkgevers en interessanter voor mensen die willen werken. Op die manier geven we extra zuurstof aan de sector en lopen we mensen die willen werken niet in de weg."

Federale begroting betekent extra groei

“Voor Open Vld legt dit begrotingsakkoord de juiste focus op een sterkere economie en meer jobs. Extra groei betekent niet alleen meer nieuwe jobs, maar ook een land dat vooruit gaat en meer schouders onder ons sociaal model zodat niemand achterblijft,” concludeert voorzitter Rutten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder