Sla navigatie over

Frank Wilrycx vraagt duidelijkheid over Duitse eis tot stilleggen Doel 3 en Tihange 2

Donderdag beantwoordde de regering in de Kamer vragen over de Duitse eis tot tijdelijke stopzetting van Doel 3 en Tihange 2. Open Vld Kamerlid Frank Wilrycx, lid van de subcommissie Nucleaire Veiligheid: “We hebben in het parlement meermaals hoorzittingen georganiseerd omtrent de veiligheid van onze kerncentrales. De onafhankelijke nucleaire waakhond FANC heeft voor haar beslissing tot heropening van Doel 3 en Tihange 2 rekening gehouden met de adviezen van gerenommeerde externe en internationale experten. Ook werden er op internationaal niveau dialogen gevoerd met de nucleaire veiligheidsinstanties van onze buurlanden.”

Deze samenwerkingsverbanden nemen verschillende vormen aan. Zo zijn er met Nederland en Frankrijk reeds kruisinspecties geweest, waarbij buitenlandse nucleaire waakhonden onze centrales controleren en vice versa. Met Duitsland werden dergelijke kruisinspecties nog niet uitgevoerd, maar FANC-topman Jan Bens herhaalde meermaals de bereidheid om zulke controles te doen. Er vonden wel al gezamenlijke vergaderingen en een intensieve informatie-uitwisseling plaats.

In januari organiseerde het FANC een tweedaagse internationale workshop over het dossier van de reactorkuipen van Doel 3 en Tihange 2 met experts uit 15 landen. Tijdens deze workshop formuleerden de Duitse experts een reeks vragen waarop het FANC antwoordde in februari. Begin april vond een vergadering plaats van het FANC met het Duitse Ministerie voor Omgeving en de Duitse nucleaire waakhond om een reeks bijkomende vragen te bespreken. Volgens het FANC kwamen hier geen nieuwe aspecten aan het licht die het FANC nog niet onderzocht. Het FANC past bijgevolg hun conclusies omtrent de veiligheid van de heropening van Doel 3 en Tihange 2 niet aan. De Duitse waakhond stelt echter dat er geen sluitend bewijs is dat beide reactoren veilig zijn. Ze vragen bijkomende tests van onder andere de reactorwanden om met zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de veiligheid.

Frank Wilrycx benadrukt de politieke onafhankelijkheid van het FANC, in tegenstelling tot de Duitse waakhond die onder de bevoegdheid van de Duitse minister van Omgeving valt. Het liberale Kamerlid behoudt het vertrouwen in het FANC maar vraagt wel verduidelijking: “Als er in een dergelijke gezamenlijke vergadering bepaalde vragen rijzen, dan is het nodig dat daar de nodige aandacht aan geschonken wordt en de onduidelijkheden worden uitgeklaard. Een goede communicatie met onze buurlanden en naar de bevolking toe is belangrijk. Nucleaire veiligheid is een absolute prioriteit en bovendien een thema dat zich niet beperkt tot de landsgrenzen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder