Sla navigatie over

Gabriëls eist duidelijke procedure voor screening van festivalbezoekers

Gabriëls: “We moeten altijd blijven waken over het evenwicht vrijheid en veiligheid. Checks & balances zijn noodzakelijk. Als de minister en politie willen verderzetten met dergelijke screenings, eis ik dat er een duidelijke procedure komt. Een stevige wettelijke basis voor zo’n massale screening, duidelijke criteria op basis van dewelke de toegang kan worden ontzegd, toetsing aan een databank die up to date is, duidelijke communicatie met de tickethouders en –last but not least- een beroepsprocedure zijn daarbij onontbeerlijk.”

Het liberale Kamerlid zal binnenlandminister Jambon volgende week ondervragen over dit rapport en het dossier verder opvolgen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder