Sla navigatie over

“Geen facebook-verbod tot 16 jaar, maar investeren in mediawijsheid”

Op 14 april keurde het Europees Parlement de nieuwe EU-verordening over privacy goed. De regels worden aangepast aan de huidige digitale wereld van smartphones, sociale media, internetbankieren en wereldwijde transfers. “Het is goed dat burgers meer controle zullen krijgen over hun persoonsgegevens, maar het principiële toegangsverbod tot sociale media onder 16 jaar is absurd,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Lionel Bajart. Hij vraagt dat Vlaanderen pleit voor een verlaging naar 13 jaar en volop inzet op mediawijsheid. Ter bescherming van de privacy van -16-jarigen vraagt hij wel dat hun gegevens niet gebruikt of bijgehouden mogen worden, zodat ze onbezorgd jong kunnen zijn.

De Europese verordening bevat zeker goede elementen. Burgers zullen  meer controle krijgen over hun persoonsgegevens. “Een positieve beslissing,” zegt Lionel Bajart. “Onder meer het recht om vergeten te worden, wordt hiermee verankerd in wetgeving, wat de gebruikers een sterkere positie geeft ten opzichte van een klein aantal globale spelers.”

Toch bevat de tekst ook elementen die vragen oproepen. In de verordening wordt immers ook gesteld dat jongeren onder 16 jaar enkel met de toestemming van hun ouders nog toegang zouden krijgen tot sociale media zoals facebook, twitter of instagram. Lidstaten krijgen wel de mogelijkheid die leeftijd te verlagen naar 13 jaar. “Zo een verbod is absurd,” zegt Bajart. “Sociale media maken deel uit van het leven van jonge mensen. Wetgeving moet aan hun kant staan en niet betuttelen.”

Leeftijd verlagen en privacy beschermen

Daarom wil Bajart dat Vlaanderen ervoor pleit om de leeftijd te verlagen naar 13 jaar. “Maar om de privacy van de -16-jarigen te beschermen moeten we ervoor zorgen dat hun gegevens door facebook en andere sociale media, niet worden bijgehouden of gebruikt. Zij moeten onbezorgd jong kunnen zijn. Daardoor wordt de discussie over ouderlijke toestemming voor deze groep ook irrelevant.”

Daarnaast vraag Bajart dat Vlaanderen zelf volop inzet op mediawijsheid. “Facebook en andere sociale media kennen immers niet alleen heel wat voordelen, maar ook enkele gevaren. Die haal je niet weg door regeltjes op te leggen, maar wel door jongeren ervan bewust te maken.“ Volgens Bajart sluit dit ook perfect aan bij het jeugd- en mediabeleid van Vlaams minister Sven Gatz, waarbij mediawijsheid voorop staat. “Je kan beter investeren in het sterker maken van mensen, dan een maatregel nemen waarvan de afdwingbaarheid toch sterk betwijfeld wordt.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder