Sla navigatie over

Hagel- en regenschade juni en juli: nog steeds wachten op erkenningssbesluiten

Voor en tijdens de afgelopen zomer kenden heel wat burgers, landbouwers en fruittelers schade als gevolg van overvloedige regenval, rukwinden of hagel. “Het goede nieuws is dat deze schadegevallen snel erkend werden als natuurramp, zodat de getroffen mensen recht krijgen op een schadevergoeding van het Rampenfonds,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters. “Het slechte nieuws is echter dat enkele erkenningsbesluiten nog steeds niet gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, zodat heel wat mensen meerdere aanvragen zullen moeten indienen.” Peeters vroeg daarom aan de minister-president om hieraan te verhelpen.

In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2016 werden 3 erkenningsbesluiten gepubliceerd om schadevergoeding via het Algemeen Rampenfonds te kunnen verkrijgen. Het gaat over de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden tussen 27 mei en 26 juni 2016 in gans Vlaanderen, maar ook die van juni vorig jaar in West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant en één over de windhoos en rukwinden die vorig jaar plaats vonden in Kortemark, Oostkamp en Torhout. “Getroffenen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming voor één of meerdere van deze erkende rampen kunnen een aanvraag indienen bij het Vlaams Rampenfonds tot 31 januari 2017,” legt Peeters uit.

Rompslomp

Jammer genoeg is het nog steeds wachten op de publicatie van twee andere erkenningsbesluiten. “Meer bepaald de schade door hagel, windhoos en rukwinden op 23 juni 2016, en de overvloedige regenval op 23 juli 2016,” zegt Peeters. “Deze besluiten zijn zeer belangrijk voor onder meer de getroffen fruittelers in de provincie Limburg en het Hageland.” Peeters drong er daarom bij de minister-president op aan om snel werk te maken van een oplossing. “De niet-gelijktijdige erkenning van dit dossier met dat van de overvloedige regenval in  juni zorgt ervoor dat de slachtoffers van beide rampen niet één, maar twee dossiers zullen moeten indienen. En dat is overbodige rompslomp.”

De minister-president beloofde in zijn antwoord om werk te maken van een snelle afhandeling. Dat er geen gelijktijdige publicatie was – en er dus twee dossiers zullen moeten worden ingediend – heeft als oorzaak dat men langer moest wachten op fotomateriaal van ene getroffen gemeente. Dit is intussen gebeurd en men hoopt in de komende weken de besluiten te kunnen publiceren.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder