Sla navigatie over

Herman De Croo te gast in Istanbul

Herman De Croo, Minister van Staat, zopas gevierd voor 50 jaar ononderbroken rechtstreeks verkozen aanwezigheid in het parlement wordt regelmatig wereldwijd uitgenodigd. Op 10 en 11 mei is hij in de Turkese hoofdstad Istanbul. Hij zal er het woord voeren voor de World Federation of Consuls. Onder de titel: “Europa-Turkije: een latrelatie” haalt hij de geschiedenis aan van Turkije en Europa.

Hij stelt zich onder meer de vraag of  de gerechtvaardigde kritiek op de politieke leiding van Turkije, dat beslist heeft dit zo democratisch te stemmen, niet verschralend overkomt wanneer Europa ettelijke miljarden euro’s aan Turkije geeft voor het ophouden en onderhouden van potentiële politieke vluchtelingen naar ons Europa.

Buiten de oorlogsomstandigheden die dramatisch zijn in het Midden-Oosten zal Herman De Croo ook verwijzen naar de onafwendbare onevenwichten in bevolkingen tussen zwart Afrika en Europa. Afrika zal immers binnenkort anderhalf miljard inwoners tellen met een gemiddelde leeftijd van 19 à 20 jaar, versus een half miljard Europeanen met een gemiddelde leeftijd die tweemaal hoger ligt. Hij zal daarom pleiten voor meer inspanningen om de mensen in Afrika te ondersteunen, zodat zij eigen welvaart kunnen opbouwen in hun thuislanden. Dat moet voor Herman De Croo dé prioriteit zijn van onze migratiepolitiek.

Herman De Croo is ook kritisch over de manier waarop Europa in het algemeen Turkije blijft benaderen, een land met binnenkort 80 miljoen inwoners. Turkije kent een enorme strategische ligging zowel voor de doorvaart van de Zwarte Zee als de energiekanalen naar Europa. "In respect met de mensenrechten en vrijheden moeten we toch proberen relaties te onderhouden met Turkije, maar ook Rusland. Dat kan een win-win-situatie opleveren voor alle betrokennen," zegt Herman De Croo.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder