Sla navigatie over

Iedere geneeskundestudent die dit jaar afstudeert kan straks beginnen aan vervolgopleiding

Om na de basisopleiding geneeskunde (vroeger 7 jaar, sinds 2012-2013 6 jaar) de vervolgopleiding tot huisarts of specialist te kunnen aanvatten, hebben geneeskundestudenten een universitair opleidingsattest nodig. De hoeveelheid opleidingsattesten wordt steeds afgestemd op het quotum: het aantal artsen dat nodig is om in een voldoende, kwalitatief aanbod te voorzien voor de patiënt. 

Tekort aan opleidingsattesten
Een koninklijk besluit van 2008 liet de nodige soepelheid toe bij het uitdelen van de universitaire opleidingsattesten: het aantal uit te delen attesten voor 2008-2018 ligt vast, maar in die periode kan men het ene jaar een beetje meer of minder attesten afleveren dan het andere jaar. De gemeenschappen sprongen evenwel verschillend om met de beschikbare attesten waardoor er een tekort aan attesten was ontstaan in Franstalig België. Als gevolg daarvan zou een deel van de studenten die in 2016-2017 en de volgende jaren hun diploma behalen geen opleidingsattest meer kunnen krijgen. 

Door het KB van 2008 aan te passen, wordt daar nu aan verholpen. Er komen bijkomende universitaire opleidingsattesten voor álle geneeskundestudenten die hun basisdiploma behalen in 2017. Als blijkt dat de ingangsproef in de Franstalige Gemeenschap doeltreffend is, zullen er ook bijkomende attesten verleend kunnen worden aan studenten die hun basisdiploma behalen in 2018, ‘19 en ’20. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder