Sla navigatie over

Koninklijke opdrachthouders Dewael en Laruelle ronden opdracht af

Door het coronavirus bevindt ons land zich in een uitzonderlijke crisissituatie. “Dat vraagt om een slagkrachtige regering die in staat is om kordaat de nodige maatregelen te treffen om de gezondheid van onze burgers en onze economie te beschermen. De huidige federale regeringsploeg zal daarom nu brede parlementaire steun krijgen om de strijd tegen corona uit te voeren. Ze krijgt daarvoor bijzondere machten van het parlement.” Dat concludeerden koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle (MR) gisterenavond op een persconferentie.

Parlementsvoorzitters Patrick Dewael (Kamer, Open Vld) en Sabine Laruelle (Senaat, MR) kregen drie weken geleden een opdracht van de Koning om een federale regering op de been te brengen. Na intense gesprekken en onderhandelingen concludeerden ze gisterenavond hun opdracht met een positief resultaat. Hieronder volgt het relaas van de persconferentie.

“Ons land en bij uitbreiding Europa en de wereld bevinden zich in een uitzonderlijke situatie. Met man en macht wordt er gestreden tegen het coronavirus. In de eerste plaats door onze zorgverleners die de zieken verzorgen, maar iedereen moet een inspanning doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Naast deze gezondheidscrisis zullen er ook grote gevolgen zijn voor onze economie, onze bedrijven, onze jobs. We staan dus voor een moeilijke periode. We zullen alle krachten moeten mobiliseren. Ook de federale regering.

De sense of urgency voor de vorming van een nieuwe federale regering is de afgelopen weken dan ook enorm gegroeid. Nu is geen tijd voor veto’s, geruzie of politiek stratego, maar voor een akkoord in het belang van het land en alle Belgen. Country before party. De afgelopen uren en dagen groeide die verantwoordelijkheid aan de onderhandelingstafel en zo kwam er uiteindelijk ook een akkoord.

Samengevat zal de huidige regeringsploeg een brede parlementaire steun krijgen om in een beperkte tijd een beperkt programma in de strijd tegen corona uit te voeren. Ze zal daar ook bijzondere machten voor kunnen gebruiken.

De zoektocht naar een coalitie is dus ondergeschikt geworden aan het geven van steun door de politieke families aan een regering die het beste van zichzelf geeft om de crisis te bestrijden. Die steun bleek zeer breed aanwezig. In de strijd tegen het coronavirus is er geen meerderheid en oppositie, dat is de boodschap van vandaag. We zullen dus de krachten bundelen op federaal niveau en samen met de deelstaten, die ook uitzonderlijke maatregelen nemen.

Er was discussie of we de huidige regering in lopende zaken moesten uitbreiden, of deze ploeg het schip in dit stormweer verder moesten laten besturen. Er is gekozen voor continuïteit, zodat alle betrokken ministers vooral hun werk verder kunnen doen. De situatie moet niet gecompliceerder worden dan ze al is.

Het beperkt programma houdt de strijd tegen het coronavirus in en het nemen van alle mogelijke steun- en herstelmaatregelen die ons land nodig heeft om aan deze crisis het hoofd te bieden. Over een aantal maatregelen is er geen discussie en deze kunnen dringend genomen worden. Maar er zal ook nood zijn aan een breder herstelplan met sociaaleconomische keuzes.

Omdat het vandaag absoluut noodzakelijk dat de regering vlot met een krachtdadig pakket van maatregelen kan uitpakken, zowel op het vlak van volksgezondheid als op sociaal en economisch vlak, is ervoor gekozen om te werken met bijzondere machten. De klassieke behandeling in het parlement gaat immers te traag om vlot op de snel evoluerende situatie te kunnen inspelen. Deze methode werd in het verleden gebruikt om de Maastrichtnorm te behalen, maar evenzeer in 2009 toen ons land eveneens te maken kreeg met een griepepidemie. Bijzondere machten zijn altijd tijdelijk en doelgericht op het bestrijden van de crisis. De federale regering zal in volle transparantie en in overleg met het parlement nu de nodige maatregelen treffen om deze crisis te bezweren.

Concreet wordt onze huidige Eerste Minister, Sophie Wilmès, nu formateur. Zij kan dan zo snel mogelijk met haar huidige regering op basis van het akkoord met een beperkt programma voor een beperkte tijd voor het parlement verschijnen en het vertrouwen vragen. Dit nieuws betekent dus dat dit land op zeer korte tijd opnieuw zicht heeft op een regering met volle bevoegdheid.

Het is onze hoop dat er door onze verenigde strijd tegen het coronavirus tussen de partijen voldoende vertrouwen zal kunnen groeien om op termijn dit land een volwaardige regering te geven met breed programma. Dat moet de tijd uitwijzen. Vandaag neemt de politiek in elk geval haar verantwoordelijkheid. Eensgezind in het belang van het land en haar burgers. Daar hadden ze meer dan recht op.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder