Sla navigatie over

Kernenergie is essentieel om goedkope en propere energie te verzekeren

Kernenergie maakt niet alleen deel uit van ons heden maar vormt ook het cruciale fundament voor een duurzame toekomst in de energiemix van ons land. Enkel zo verzekeren we ons van goedkope en propere energie. Open Vld voorzitter Tom Ongena: “Een essentiële voorwaarde om onze bedrijven te laten groeien, onze welvaart te beschermen en onze klimaatdoelstellingen te halen. Daarom verlengen we de huidige centrales en moeten we ervoor zorgen dat het bouwen van nieuwe kerncapaciteit in de toekomst mogelijk is.”

De beslissing van Alexander De Croo om onze grootste kerncentrales tien jaar langer open te houden heeft niet alleen onze afhankelijkheid van Russisch gas en fossiele brandstoffen verminderd maar ook de weg vrijgemaakt voor verdere vooruitgang. 

Open Vld roept nu op tot een ambitieuzere verlenging van twintig jaar voor de bestaande kerncentrales. Daarnaast moet de volgende regering ervoor zorgen dat het bouwen van nieuwe kerncapaciteit mogelijk is zodat nieuwe kerncentrales mogelijk zijn wanneer die periode afloopt.  

Daarom investeert Alexander De Croo met zijn regering ook in onderzoek naar nieuwe technologieën zoals Small Modular Reactors (SMR’s). Deze innovatieve kernreactoren bieden niet alleen robuuste veiligheid, maar maken ook efficiënter gebruik van splijtstof en verminderen de hoeveelheid langlevend radioactief afval. Zo wordt gegarandeerd dat kernenergie niet alleen nu, maar ook in de toekomst een betrouwbare energiebron blijft.

We zijn heel duidelijk: kernenergie zal deel uitmaken van onze energiemix, nu en in de toekomst. “Het is de enige weg naar voldoende propere, goedkope, en zekere energie, cruciaal voor het voeden van onze ondernemersgeest, het waarborgen van onze welvaart, en het nastreven van ambitieuze klimaatdoelen.” Zegt voorzitter van Open Vld Tom Ongena.

Om te zorgen dat we de hoognodige vermindering in CO2 verwezenlijken, zetten we verder in op de elektrificatie, we moeten af van olie en gas. Daarom blijven we investeren in hernieuwbare energie, zoals onze windenergieproductie in de Noordzee en zonne-energie. Ook in nieuwe technologieën zoals waterstof moet ons land een voortrekkersrol spelen, we maken van onze havens de waterstofpoorten van Europa.

De stappen die reeds zijn genomen, markeren het begin van een energieplan dat proper en goedkoper is. Het verlengen van bestaande kerncentrales en de toekomstige bouw van nieuwe capaciteit vormen de kern van Open Vld's visie op een duurzame energietoekomst. Een toekomst waarin kernenergie een centrale rol speelt in het realiseren van onze klimaatambities en economische groei.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder