Sla navigatie over

“Laat burgers mee beslissen over Vlaams budget”

Parlementsleden van de drie Vlaamse meerderheidspartijen (Open Vld, N-VA en CD&V) vragen in een ontwerpresolutie aan de Vlaamse regering om tegen de zomer van volgend jaar werk te maken van een burgerbegroting. “Daarmee willen we burgers mee laten beslissen over de besteding van het Vlaams budget,” zegt initiatiefnemer Willem-Frederik Schiltz.

Burgerbegrotingen bestaan al op kleine schaal. In Gent, bijvoorbeeld, in het district Antwerpen of de stad Kortrijk. Als het van de meerderheid in het Vlaams Parlement afhangt, komt er iets vergelijkbaars op Vlaams niveau. Initiatiefnemer Willem-Frederik Schiltz wil met kleine stappen vooruitgaan. “Burgerbegrotingen zijn bij uitstek iets voor het lokale niveau, het is dus niet zeker dat het zal werken op Vlaams niveau,” zegt hij. Minister van Cultuur Sven Gatz experimenteert al door de cultuurhuizen te vragen een deel van hun overheidssubsidie open te stellen voor hun publiek, die daarmee zelf theaterstuken of expo’s mogen kiezen.

Over hoeveel geld burgers zelf mogen beschikken, is nog niet duidelijk. Dat gebeurt pas later, bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Ook welk soort projecten in aanmerking komen, ligt nog open. De resolutie vraagt wel bijzondere aandacht voor "projecten die de samenhang tussen verschillende regio’s in Vlaanderen versterken."

Recht om uit te dagen

Het voorstel maakt deel uit van een reeks maatregelen om burgerparticipatie te promoten, waarvoor de Vlaamse meerderheid pleit in een resolutie. Zo pleit de meerderheid ook voor het "recht om uit te dagen", dat nu al werkt in een aantal Nederlandse steden en gemeenten. Daarbij kunnen buurtcomités en burgerbewegingen hun gemeentebestuur uitdagen om het beheer van pakweg een zwembad of de naschoolse opvang over te nemen. Als ze een beter dossier kunnen voorleggen dan de gemeente, kunnen ze het beheer overnemen.

De meerderheidspartijen vragen ook om een "kennisplatform" te ontwikkelen dat informatie bundelt en aanbiedt aan lokale besturen die willen experimenteren met burgerparticipatie.

De resolutie wordt eind dit jaar of begin volgend jaar besproken in het Vlaams Parlement, samen met voorstellen om elektronische petities in te voeren (en dus niet alleen op papier), Vlaamse volksraadplegingen mogelijk te maken en lokale burgerparticipatie te organiseren.

Bron: De Standaard 4 december 2017

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder