Sla navigatie over

Lachaert & Lijnen flexibiliseren studentenarbeid

Vandaag mogen studenten 50 dagen per jaar werken zonder RSZ-bijdragen te betalen. Werknemer en werkgever zijn enkel onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van respectievelijk 2,71% en 5,42% op het brutoloon. De studentenarbeid is een belangrijke schakel in onze arbeidsmarkt. Jaarlijks presteren ongeveer 450.000 jobstudenten 9 miljoen werkdagen.  Maar het huidige systeem is volgens Open Vld niet flexibel genoeg.

Uren i.p.v. dagen

Egbert Lachaert: “Naast het traditionele vakantiewerk, werken vele studenten het hele jaar door slechts enkele uren per dag, als ze bijvoorbeeld inspringen tijdens drukke momenten in de horeca. Probleem is dat dan telkens een volledige dag in rekening wordt gebracht. Hieraan willen we tegemoet komen door de 50 dagen om te zetten in 400 uren. Zo kunnen ze hun werk beter spreiden over het hele jaar, afstemmen op hun studies en gaat er geen krediet verloren.”   “Ook voor de werkgevers is deze wetswijziging een grote stap vooruit. Zij kunnen hun werk gemakkelijker verdelen tussen vaste werknemers en jobstudenten die de lacunes in drukke periodes of vakanties kunnen invullen”, aldus Nele Lijnen, die deze wijziging al sinds 2008 bepleit.

Legaal alternatief voor zwartwerk

“Bovendien kan deze maatregel helpen in de strijd tegen het zwartwerk. Daar waar vaak door een plotse vermeerdering van werk werknemers eerder geneigd zijn om in het zwart overuren te presteren, kan de aanwerving van een student voor die paar uur een legaal alternatief bieden.”  De liberalen stellen dat dit wetsvoorstel een win-win is voor studenten en de werkgevers: “Of het nu gaat om een bakker die op zondagvoormiddag extra personeel nodig heeft of een distributiebedrijf dat extra handen nodig heeft tijdens de kerstperiode: het nieuwe systeem speelt veel flexibeler in op vraag en aanbod.”  

Wetsvoorstel onderdeel regeerakkoord

Het wetsvoorstel van de Open Vld Kamerleden wijzigt enkel de omschrijving van de arbeidsduur. De solidariteitsbijdragen blijven dezelfde. Bij een overschrijding van de 400 uren, valt de student onder het normale arbeidsstelsel met de bijhorende RSZ-bijdragen.   Medeondertekenaar en voorzitter van de bevoegde Kamercommissie Sociale Zaken Vincent Van Quickenborne hoopt dat het wetsvoorstel spoedig kan worden goedgekeurd. “Gezien het ook in het regeerakkoord staat, zou dit geen probleem mogen zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder