Sla navigatie over

Lachaert: “Veroordeling voor wegblokkade tijdens staking is belangrijk precedent”

Op 24 juni 2016 blokkeerde de socialistische vakbond ABVV de toegang tot de Antwerpse haven met vijf wegblokkades. Deze blokkades waren niet aangekondigd en veroorzaakten urenlange files. De Antwerpse correctionele rechtbank oordeelt vandaag dat er een gevaarlijke en onaanvaardbare verkeerssituatie werd gecreëerd. Ze verklaart de Antwerpse ABVV-voorzitter schuldig aan het kwaadwillig belemmeren van het verkeer.

Egbert Lachaert reageert tevreden op die uitspraak. “Dit is niet alleen een terechte maar ook belangrijke veroordeling. Het stakingsrecht is fundamenteel maar niet absoluut. Je mag altijd het werk neerleggen, maar je kan niet door middel van wegblokkades, het blokkeren van bedrijventerreinen enzovoort anderen het recht op werk of vrije doorgang ontzeggen. Die wegblokkades hebben helemaal niets met het stakingsrecht te maken, maar ontzeggen enkel het gebruik van de openbare ruimte aan anderen. Dat kan niet door de beugel. Het is belangrijk dat ook een rechtbank dat nu zo stellig bevestigt.”

Volgens Lachaert zullen vakbonden in de toekomst twee keer nadenken vooraleer ze opnieuw blokkades opwerpen. “Deze schuldigverklaring is een belangrijk precedent. Wie in de toekomst schade lijdt door onaanvaardbare blokkades, kunnen die ook verhalen bij de boosdoeners.”

Van Herenakkoord naar stakingswet?

Hoewel het recht op staken fundamenteel is, is het in België niet juridisch omschreven of omlijnd. Er is enkel het Herenakkoord uit 2002, dat duidelijk stelt dat blokkades niet kunnen. Lachaert heeft deze legislatuur sterk aangedrongen op een update van het Herenakkoord, net omdat het constant met de voeten werd getreden. De sociale partners kwamen echter niet tot een akkoord.

Het Kamerlid hoopt dat deze rechterlijke uitspraak hopelijk wel een kentering zal betekenen. “Maar waakzaamheid voor wegblokkades blijft geboden. Als de vakbonden het Herenakkoord blijven schenden en de rechterlijke stok achter de deur geen indruk maakt, zullen we opnieuw aandringen bij de regering om een evenwichtig wettelijk en regelgevend kader uit te werken voor het stakingsrecht –in overleg met de sociale partners- waarbij zowel het recht op staken, het recht op werken, het recht zich vrij te bewegen en het eigendomsrecht evenwichtig worden beschermd”, besluit de liberaal.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder