Sla navigatie over

Lachaert wil hoorzittingen met sociale partners over stakingsrecht

Tijdens de stakingen van afgelopen week bleek nogmaals dat het ontbreken van een wettelijk kader voor het recht op staken tot problematische situaties kan leiden. “Het stakingsrecht is fundamenteel. Werknemers moeten het werk kunnen neerleggen als sociaal overleg afspringt. Maar wegen en bedrijventerreinen blokkeren, sporen saboteren, dat is onwettig, dat heeft niets met het stakingsrecht te maken. Het draagvlak groeit met de dag om deze uitwassen aan te pakken”, aldus Egbert Lachaert.
 
Lachaert diende zelf in juni reeds een resolutie in. Daarin vraagt hij de sociale partners het Herenakkoord uit 2002 binnen 6 maanden te evalueren. “We zien in de praktijk immers dat dit akkoord al te vaak met de voeten wordt getreden. Als de evaluatie aantoont dat verdere initiatieven nodig zijn, moeten we een evenwichtig wettelijk of regelgevend kader uitwerken, in overleg met de sociale partners, waarbij zowel het recht op staken, het recht op werken, het recht zich vrij te bewegen en het eigendomsrecht evenwichtig worden beschermd.” Het liberale Kamerlid vindt de oproep van minister Peeters aan de partners om het Herenakkoord te evalueren dus een belangrijke stap in de goede richting. Dit mag evenwel geen vrijgeleide zijn om het dossier naar de Griekse kalender te verwijzen.
 
MR-fractieleider Denis Ducarme kondigde gisteren dan weer aan dat hij een wetsvoorstel zal neerleggen waarin hij het recht op werk wil vastleggen. “Zo’n voorstel kunnen we uiteraard steunen, als het afdwingbaar wordt tenminste”, reageert Lachaert.
 
Hoorzittingen
 
Gezien het maatschappelijk debat over de grenzen van het stakingsrecht volop woedt, stelt Lachaert nu voor hoorzittingen te organiseren in de Kamercommissie Sociale Zaken. “We willen alle sociale partners uitnodigen om hun visie toe te lichten, in alle openheid te debatteren over het onderwerp, en constructief aan een oplossing te werken. Onze resolutie en het wetsvoorstel van Ducarme kunnen daarbij als voorzet dienen, maar alle constructieve voorstellen zijn welkom.”
 
Voorzitter van de commissie Sociale Zaken Vincent Van Quickenborne zal de vraag van collega Lachaert voorleggen tijdens de volgende regeling der werkzaamheden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder