Sla navigatie over

Meer keuzevrijheid over uw eigen erfenis

“We willen ouders een groter vrij beschikbaar deel geven. Kinderen volledig onterven gaat niet. Daar is momenteel geen draagvlak voor”, vertelt Carina Van Cauter. De bedoeling is dat in alle gevallen de helft van de totale erfenis vrij beschikbaar wordt voor de ouders en dat het dus niet meer afhangt van hoeveel kinderen je hebt.”

Vandaag hangt het beschikbaar deel wel af van hoeveel kinderen er zijn. In de praktijk gaat dat zo:

  • Als je één kind hebt, is 1/2de  van de erfenis sowieso voor het kind en is de andere helft vrij beschikbaar.
  • Als je twee kinderen hebt, is 2/3de van de erfenis sowieso voor de twee kinderen en is het overige (1/3de) vrij beschikbaar.
  • Als je drie kinderen of meer hebt, is 3/4de van de erfenis voor de kinderen en is 1/4de van de erfenis vrij beschikbaar voor de ouders.

 

Wat Carina Van Cauter voorstelt komt erop neer dat of je nu 1,2,3,4,… kinderen hebt, de helft van de erfenis naar de kinderen gaat en de andere helft vrij beschikbaar is. Daar kunnen de ouders dus mee doen wat ze willen.

Ook voor wie geen kinderen heeft en alleenstaand is, zal de nieuwe regeling voordelen hebben. Normaal gaat de erfenis dan naar de ouders, maar dit wordt in het voorstel van Van Cauter afgeschaft. Je zal dan je erfenis kunnen schenken aan wie je wil. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder