Sla navigatie over

Meer respect voor gefaalde ondernemers

"Wie met kennis van zaken start, heeft veel meer slaagkans. Onder meer via goede opleiding gekoppeld aan het attest bedrijfsbeheer kunnen we startende ondernemers ondersteunen en daarmee faling voorkomen," zegt Vlaams parlementslid Willem Frederik Schiltz.

Stimuleren ipv stigmatiseren

"De angst om te falen is de belangrijkste reden waarom er hier zo weinig ondernemers zijn” stelt Axel Ronse (N-VA), initiatiefnemer van de resolutie. “Het is heel belangrijk dat we de juiste signalen geven aan ondernemers die gefaald zijn. In plaats van ze te stigmatiseren moeten we ze stimuleren om te herstarten en waar het mogelijk is daarin ondersteunen”. De resolutie voorziet daarom dat de Vlaamse Regering in samenspraak met Febelfin, de organisatie van financiële instellingen, zal bekijken hoe de financiering voor herstarters kan worden verbeterd. Ook zal worden bekeken in welke mate het ganse instrumentarium van de Participatiemaatschappij Vlaanderen kan ingezet worden om gefaalde ondernemers te ondersteunen in hun herstart.

Begeleiding gefaalde ondernemers voorzien

De resolutie vraagt ook dat gefaalde ondernemers worden ondersteund door ervaringsdeskundigen. Robrecht Bothuyne (CD&V): “Ondernemers in moeilijkheden hebben nood aan een menselijk gesprek met iemand die heel goed weet wat zo’n ondernemer doormaakt. Op vandaag is Dyzo de organisatie die zo’n begeleiding voorziet. Daarvoor engageren een pak vrijwilligers zich. De Vlaamse Regering moet dergelijke ondersteuning verder uitbouwen en verduurzamen. Aandacht voor de mens achter de ondernemer is erg belangrijk.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder