Sla navigatie over

Minister Sven Gatz maakt 1 miljoen euro vrij voor diverser jeugdwerk

Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz heeft beslist om 16 projecten rond diversiteit in het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel te subsidiëren voor een totaalbedrag van 1.001.690 euro. De minister geeft daarmee een belangrijke impuls aan het masterplan Diversiteit in/en het Jeugdwerk. De geselecteerde projecten brengen kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact met verschillende organisaties en verenigingen in het brede jeugdwerk.

Diversiteit is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt in het jeugdwerk. Zo schreef de Vlaamse jeugdwerksector in samenwerking met De Ambrassade en Demos de visienota Diversiteit in/en het Jeugdwerk. Zowel met het Burgerkabinet Geef mee kleur aan jeugd als in gesprek met jeugdwerkers tijdens de Rondetafel Diversiteit in/en het Jeugdwerk, toonde de minister zijn engagement en interesse voor het thema. Dit mondde uit in het masterplan, dat De Ambrassade, de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, de jeugdwerksector en de minister in februari onderschreven.

Het masterplan Diversiteit in/en het Jeugdwerk heeft twee belangrijke doelstellingen:

  • Meer gelijke mogelijkheden creëren zodat alle kinderen en jongeren volop kunnen genieten van de ontspanning en de ontwikkelingskansen die het jeugdwerk biedt.
  • De gescheiden circuits van de reguliere jeugdorganisaties en de doelgroepspecifieke organisaties beter met elkaar verbinden. Denken we maar aan een speelpleinwerking die zich aanpast zodat ook jongeren met een handicap kunnen deelnemen, een welzijnsorganisatie die samenwerkt met jeugdverenigingen zodat jonge vluchtelingen het vrijetijdsaanbod leren kennen, of een jeugdbeweging en een zelforganisatie van minderheden die van elkaar leren. Jeugdwerkparticipatie kan de motor zijn voor sociale integratie en verbinding in de samenleving.

Minister van Jeugd Gatz: ‘Het doel is om een integraal beleid te realiseren dat de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld versterkt en het aanbod toegankelijk, aantrekkelijk en bruikbaar maakt voor kwetsbare doelgroepen.Hieronder verstaan we onder meer kinderen en jongeren met een beperking, die van buitenlandse herkomst zijn of in armoede leven. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we deze projecten kunnen ondersteunen.’

Een overzicht van de gesubsidieerde projecten vind je hier.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder