Sla navigatie over

Ongelijkheden tussen zij-instromers in het onderwijs moeten weg

Nu gaat zo’n overstap voor veel van die zij-instromers gepaard met loonverlies, administratieve rompslomp en onduidelijkheid over hun statuut. Zij vindt ook dat de bestaande ongelijkheden tussen zij-instromers weggewerkt moeten worden. Minister van Onderwijs Hilde Crevits antwoordde in commissie op de vraag van Ann Brusseel dat ze de kwestie van de zij-instromers in het bredere lerarenloopbaanpact bekijkt.

De uitdaging is niet nieuw. Om het lerarentekort op te vangen, wil men het onderwijs en de lerarenloopbaan aantrekkelijk maken voor zij-instromers, mensen die vanuit een ander beroep leraar willen worden.

Wie vanuit de privé de overstap wil maken naar het klaslokaal, kan echter maar tot 10 jaar anciënniteit meenemen en dit voor het onderwijzen van technische en  praktijkvakken. Voormalig onderwijsminister Pascal Smet wilde dat optrekken naar 20 jaar, maar de Raad van State bestempelde de maatregel als discriminerend omdat ze enkel zou gelden voor beginnende leerkrachten. De maatregel toepassen voor iedereen, zou echter 200 miljoen euro kosten, waardoor de ingreep sneuvelde.

Makkelijkere overstap

Toch moet het volgens parlementslid Ann Brusseel voor alle zij-instromers makkelijker en aantrekkelijker worden om de overstap te maken. “Het is belangrijk dat er meer zuurstof komt in onderwijs, we moeten meer mensen aantrekken die de school en de klas verrijken met ervaringen uit diverse sectoren”, klinkt het. Daarom pleit ze voor een aanvangsbegeleiding en gerichte bijscholing, waarvoor de startende leerkracht ook tijd krijgt. “Hier is maatwerk wel essentieel. Je biedt een zij-instromer van 40 jaar niet dezelfde ondersteuning als een 22-jarige die pas is afgestudeerd,” aldus Ann Brusseel.

Wegwerken ongelijkheden

Belangrijk is volgens haar het wegwerken van de bestaande ongelijkheden tussen zij-instromers “Waarom wordt ervaring uit andere publieke diensten wel gewaardeerd en deze uit privésector niet? Waarom wel 10 jaar ervaring honoreren voor technische of praktijkvakken en niet voor algemene vakken? De journalist die leraar Nederlands wil worden, wordt er niet voor beloond, dat is niet ernstig”.

Ook aan de “administratieve rompslomp en de onzekere rechtspositie” van de betrokkenen moet volgens Ann Brusseel iets gedaan worden: “Je krijgt het aan iemand uit de privé niet uitgelegd dat nuttige ervaring en de diploma’s maandenlang gescreend worden en dat de directeur op dat vlak zelf geen personeelsbeleid kan voeren, maar wel een centrale dienst in Brussel.”

Minister van Onderwijs Hilde Crevits zegt dat er zich binnen het bredere lerarenloopbaandebat een werkgroep over de kwestie zij-instromers buigt. Bedoeling is dat die werkgroep in januari zijn conclusies aflevert. Wel geeft ze toe dat de erkenning van eerdere anciënniteit soms lang duurt, maar vindt een goede controle wel nodig. Zelf vond ze de eerder voorgestelde uitbreiding naar 20 jaar anciënniteit geen slecht voorstel, alleen zou de budgettaire impact van die ingreep veel te groot zijn.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder