Sla navigatie over

Open Vld steunt Reynders voor ondertekening CETA-akkoord

“Ons land is één van de founding fathers van Europa, met vrij verkeer van mensen, diensten, goederen en kapitaal. We zijn een open economie en hebben een open blik op de wereld. Mijn oproep is dan ook: ik hoop dat de onderhandelingen in verband met CETA de komende uren iets uithalen. Als niet, dan moet de minister van Buitenlandse Zaken en Europese zaken Didier Reynders in elk geval zijn handtekening onder CETA zetten. Voor de economie: first things first!,” zo zei Open Vld fractieleider Patrick Dewael in De Kamer.

Voorzitter Rutten schaart zich volmondig achter deze oproep: “Vrijhandel met Canada is goed voor België, voor onze burgers en bedrijven. Een open economie als die van ons heeft vrijhandel nodig om vooruit te gaan. Als de minister van Buitenlandse Zaken dit dossier toch wil ondertekenen, dan zal Open Vld hem hier volmondig in steunen. Hij heeft economisch, maatschappelijk én juridisch het gelijk aan zijn kant.”

Morgen, dinsdag, moeten in de Raad Buitenlandse zaken de Europese ministers van Buitenlandse Zaken beslissen om het akkoord te ondertekenen. Open Vld gaat als liberale partij voluit voor vrijhandel.

Handelsakkoord is goed voor België

“Dit vrijhandelsakkoord is zeer belangrijk voor onze open economie en de basis voor onze welvaart.  Canada is een rechtstaat en een land waar we economisch en maatschappelijk zeer dicht bij aansluiten. Het is te gek om los te lopen dat we met Vietnam een handelsverdrag kunnen sluiten, maar niet met Canada,” klinkt het bij Open Vld.

Dankzij CETA krijgen onze bedrijven een betere toegang tot de Canadese markt. Dit akkoord zal extra jobs opleveren. En die hebben we nodig. Bovendien hebben we eerder ook al het onderhandelingsmandaat gegeven aan de Europese Commissie.

Steun aan Minister van Buitenlandse Zaken Reynders

Als er niet gauw een doorbraak komt, zal Open Vld minister Reynders volmondig steunen als hij het CETA-akkoord toch wil ondersteunen. Dit zodat 500 miljoen Europese burgers niet in de kou blijven staan omwille van de halsstarrigheid van conservatief links. We kunnen het ons immers niet permitteren om onze Belgische institutionele problemen te exporteren naar de rest van Europa.

Handelsbeleid exclusieve bevoegdheid EU

Eigenlijk had dit ook anders kunnen verlopen: het handelsbeleid is in principe immers een exclusieve bevoegdheid van de EU en had ook op dat niveau kunnen beslist worden. De Europese Commissie heeft echter een politieke beslissing genomen om dit als een gemengd akkoord te beschouwen en zo de nationale parlementen te betrekken. Het is daardoor dat in België nu ook alle gewesten hier een beslissing over moeten nemen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder